Najmonumentálnejší pamätník v Bratislave bol dokončený roku 1960. Na veľkom pohrebisku je tu pochovaných 6845 sovietskych vojakov. Boli tu zhromaždené telá vojakov exhumované z pôvodných hrobov v chotári mesta a západného Slovenska. Pamätník od architekta Jána Svetlíka predstavuje obradná sieň obkolesená zakrytým stĺporadím, nad ktorou čnie 37 m vysoký pylón. Ako materiál bola použitá sivá žula. Pamätník dotvárajú kamenné plastiky. Na pylóne je plastika Víťaz od Alexandra Trizuljaka. Napravo od siene je trojfigurálne súsošie Po boji od Jána Kulicha, naľavo ďalšie trojfigurálne súsošie Nad hrobom od Tibora Bártfaya. Na dverách siene sú bronzové reliéfy od Rudolfa Pribiša. Pred hrobmi sú dve dvojfigurálne plastiky Dievčat so stuhami od Jána Kostku. Nástupný priestor pred schodmi do areálu zdobí kamenný reliéf Prísaha na zástavu od Ladislava Snopeka. Mesto Bratislava dalo zhotoviť pravoslávny kríž, ktorý na Slavíne pravoslávni duchovní posvätili 14. mája 2006. Kríž vysoký 5 metrov zhotovili z dreva čiernej borovice privezenej z Ruska podľa návrhu architekta Klementa Trizuljaka.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy