Maďarský revolučný básnik so slovenskými koreňmi Sándor Petőfi, pôvodným menom Alexander Petrovič, bol veľkou osobnosťou maďarskej revolúcie v rokoch 1848-1949. Po bojoch v Sedmohradsku v radoch maďarskej armády proti intervenčnej ruskej armáde zostal od 31. júla 1849 nezvestný. Aj keď sa jeho telo nenašlo, predpokladalo sa, že padol. Podľa informácií z novšej doby bol však odvlečený ako zajatec na Sibír. Pracoval tam v baniach, opätovne sa oženil, mal potomka(ov) a zomrel v máji 1856. Objavila sa fotografia jeho náhrobného kríža so spomenutým rokom a aj hrob, ktoré ako dôkazy však boli prijaté s nedôverou.
V roku 1900 dal osadiť Toldyho kruh pamätnú tabuľu na dome na Panenskej ulici, kde býval Sándor Petőfi v roku 1843 pri pobyte v Bratislave. Pamätná tabuľa bola asi v dobe po vzniku Československa odstránená a zničená, na dome po nej zostala len prázdna fasádna kartuša. Novú bronzovú pamätnú tabuľu dal zhotoviť Pamätný výbor Sándora Petőfiho, odhalená bola 5. decembra 2011. Jej autorom je sochár Gyula Mag, na novej tabuli je dvojjazyčný slovensko-maďarský prepis pôvodného nápisu.

 

Renáta Némethová: Sándor Petőfi (Alexander Petrovič) ako ho nepoznáme..., 1. 1. 2021, in: vkport.sk;
TASR: Na Panenskej odhalili tabuľu Sándora Petöfiho, 5. 12. 2011, in: bratislavskenoviny.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy