Maďarský revolučný básnik so slovenskými koreňmi Sándor Petőfi, pôvodným menom Alexander Petrovič, bol veľkou osobnosťou maďarskej revolúcie 1848-1949.
S príchodom roku 1900 sa objavila iniciatíva postaviť pomník Sándorovi Petőfimu v Bratislave, s ktorou sa mesto stotožnilo. V roku 1902 sa stanovilo, že pomník postaví autor súsošia Márie Terézie Johann Fadrusz. Sochár ako Petőfiho obdivovateľ sa rozhodol prácu na pomníku vykonať zdarma, ale ešte pred začatím prác zomrel v nasledujúcom roku. V novej súťaži uspel sochár Adalbert Rausch (Radnai), ktorý navrhol výtvarne veľmi impozantné súsošie. Dokončil ho v roku 1911, 8. septembra sa konalo jeho odhalenie. Miesto pre pomník vybrali pred mestským divadlom, dali kvôli nemu premiestniť Hummelov pomník. Po vandalskom zničení pomníka Márie Terézie v roku 1921 boli reálne obavy o Petőfiho pamätník pred divadlom na dnešnom Hviezdoslavovom námestí. V závere tohože roka ho rozobrali kamenári a odložili do depozitu, sprvu na verande Grasalkovičovho paláca a v roku 1928 na mestskom majeri. Odborným dozorom pri oboch demontážach bol poverený sochár Alojz Rigele. V roku 1957 pamätník zrenovovali a umiestnili v sade Janka Kráľa. Po vzniku samostatného Slovenska bol často poškodzovaný a tak ho stadiaľ opätovne demontovali v roku 2002. V slovensko-maďarskej spolupráci sa vykonala jeho rekonštrukcia, premiestnenie do Medickej záhrady a znovuodhalenie 15. marca 2003.

 

Katarina Ďurica: Petőfiho socha v Bratislave, 14. 3. 2013, in: bratislavskerozky.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy