Evanjelického farára z Modry Samuela Zocha vymenoval za bratislavského župana Vavro Šrobár, minister s plnou mocou pre správu Slovenska, v decembri 1918. S. Zochovi sa darilo upokojovať napätú situáciu v meste, ktorého maďarské a nemecké obyvateľstvo nemalo záujem na začlenení Bratislavy do Československa. Mal opakované citlivé vyhlásenia k ich jazykovým a národnostným požiadavkám, ale od nástupu do úradu presadzoval úradný názov mesta v tvare Bratislava a bol názoru, aby sa Bratislava stala hlavným mestom Slovenska. V auguste 1919 sám z funkcie odstúpil, pretože v Prahe ho obchádzali v personálnych záležitostiach a dosádzali vlastných nominantov do slovenských úradov a škôl. Poslednou kvapkou jeho trpezlivosti malo byť odvolanie slovenského riaditeľa modranského učiteľského ústavu Daniela Kopu, ktorého nahradil český učiteľ.
Pamätnú tabuľu s bustou, venovanú prvému bratislavskému županovi Samuelovi Zochovi, dala zhotoviť za finančnej účasti Úradu vlády SR Matica slovenská v spolupráci s občianskym združením Skrášlime Slovensko. Na budove bývalých sídiel župného úradu a SNR ju 29. októbra 2018 oficiálne odhalili evanjelický generálny biskup Miloš Klátik, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič a predseda Matice slovenskej Marián Gešper. Štrajkujúcej zahaľujúcej plachte však nakoniec museli neoficiálne pomôcť aj dvaja vlajkonosiči (jeden opäť v osobe I. Gašparoviča). Autorom bronzovej busty je sochár Radko Mačuha.

 

IÚ MS: Bratislava má bustu svojho prvého slovenského župana Samuela Zocha, 30. 10. 2018, in: matica.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy