Rodák z Levoče Rudolf von Sóltz sa v Prešporku usadil v pokročilom veku. Popri práci lekárnika vykonával funkciu správcu evanjelického sirotinca na Panenskej ulici. Na vlastné náklady vysádzal v Horskom parku dreviny a bol aj predsedom Streleckého spolku. V roku 1894 ho zvolili za inšpektora Horského parku. (Pochovaný je na cintoríne na Kozej bráne.)
Rudolf von Sóltz bol obľúbenou osobnosťou a rok po jeho smrti Prešporský okrášľovací spolok dal zhotoviť železnú lavičku s nápisom Sóltz pihenö (Sóltzovo odpočívadlo). Osadili ju koncom roka 1906 v Horskom parku pred horárňou. V roku 2007 z podnetu Nadácie Horský park ju dal v náklade 65-tisíc korún zrekonštruovať Paming, miestny investor pamiatkovej obnovy, u umeleckého kováča Igora Kaplána.

Ján Vyhnánek: Ten, čo má lavičku v Horskom parku..., 16. 6. 2016, in: bratislavskerozky.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy