Slovenský štát pri svojom vzniku implementoval antisemitskú politiku hitlerovského Nemecka. Dozorom nad deportáciami židov do koncentračných táborov na Slovensku bol poverený nemecký emisár Dieter Wisliceny. Po 1. vlne deportácií zostalo na území Slovenského štátu 19 tisíc židovských obyvateľov. Na Slovensku boli založené pracovné tábory (najväčšie boli v Novákoch, Seredi a Vyhniach, neskôr v Krupine), v ktorých bolo bolo sústredených 2,5 až 3,7 tisícov židov. Od septembra 1940 bola na Slovensku povolená len jedna organizácia zastupujúca židovských obyvateľov; Ústredňa židov. Organizácia musela oficiálne konať v rámcoch protižidovských nariadení štátu, preto jej hlavní funkcionári a ďalšie osobnosti židovskej komunity založili ilegálnu Pracovnú skupinu, aby zabránili deportáciám. Istú záruku pred transportmi videli aj v existencii pracovných táborov. Popri tom sa snažili kontaktovať vplyvné organizácie vo svete a za pomoci úplatkov aj pracovníkov slovenských úradov zodpovedných za transporty. Samotný Wisliceny prijal úplatok 50 tisíc dolárov a Pracovná skupina bola presvedčená, že kontakt s ním sa stal rozhodujúcim faktorom, pre ktorý boli transporty v roku 1942 zastavené. Aféra s úplatným vládnym úradníkom Izidorom Kosom sa stala dôvodom dočasného zatknutia členky Ústredne Gizely Fleischmannovej na začiatku roka 1944. V auguste Slovensko obsadila nemecká armáda, prestali platiť prezidentské a štátne ochranné výnimky, protižidovské nariadenia sa začali uplatňovať nielen nábožensky ale aj etnicky. V septembri zaujal Wisliceniho miesto Alois Brunner, ktorý pripravil rozsiahle zatýkanie členov Ústredne aj Pracovnej skupiny. V noci z 28. na 29. septembra zadržali v Bratislave 1600 židov a cez Sereď ich transportovali do vyhladzovacích táborov.

Na sídle Židovskej náboženskej obce Bratislava je osadená pamätná tabuľa Pracovnej skupiny. Sedem členov tejto ilegálnej organizácie z prostredia židovskej komunity sa od roku 1942 snažilo zastaviť transporty do koncentračných táborov. Činnosť organizácie nakoniec paralyzovalo rozsiahle zatýkanie v septembri a októbri 1944.

  • Gizela Fleischmannová je považovaná za vedúcu hlavu Pracovnej skupiny. Mala široké spoločenské kontakty, udržiavala styk s medzinárodnými organizáciami a získavala finančné prostriedky pre činnosť Ústredne ale aj Pracovnej skupiny. Odmietla spolupracovať s A. Brunnerom, zadržali ju a 19. októbra 1944 dopravili do Osvienčimu, kde bola okamžite popravená.
  • Tibor Kováč, generálny tajomník Ústredne židov, korumpoval zamestnanca ministerstva vnútra Antona Vašeka, ktorý potom zastavil transport. Od októbra 1944 sa ukrýval, po vojne bol pod dohľadom tajnej polície, v roku 1952 spáchal samovraždu.
  • Armin Frieder, rabín, osobne intervenoval u Jozefa Tisu. Na jeseň 1944 bol zatknutý a internovaný v tábore v Seredi, v apríli 1945 sa mu podarilo utiecť, zomrel krátko po vojne.
  • Andrej Steiner ako architekt bol vedúcim stavebné oddelenie Ústredne pri budovaní pracovných táborov a viedol väčšinu rokovaní s Wislicenim. V čase SNP bol na území ovládanom povstalcami, neskôr sa ukrýval. V roku 1948 emigroval, od roku 1950 žil v USA.
  • Oskar Neumann, aktívny politicky pred aj po vojne, bol od decembra 1943 šéfom Ústredne. Po zatknutí bol odtransportovaný do Terezína. Prežil a v roku 1946 emigroval do Izraela.
  • Wilhelm Fürst, bankový manažér, viedol finančné oddelenie Ústredne. V roku 1944 bol aj s manželkou zadržaný, obaja zahynuli v Osvienčime.
  • Michael D. Weismandel, rabín, v októbri 1944 aj s rodinou boli zatknutí a zaradení do transportu do Osvienčimu. Z transportu ušiel a ukrýval sa, rodina zahynula v koncentračnom tábore. Po vojne emigroval do USA.

Katarína Mešková-Hradská: Činnosť Ústredne Židov a aktivity Pracovnej skupiny..., in: Židia v Slovenskom národnom povstaní, str. 53-79

Blízke pamätníky

Padlým židom v 1. svetovej vojne, Žižkova 50
Pamätná tabuľa holokaustu, Žižkova 50
Pomník holokaustu, Žižkova 50
Ján Kuciak a Martina Kušnírová, Nám. SNP
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Nám. Ľ. Štúra
János Kecskés, Tichá ulica
Nenarodeným deťom, Nám. SNP 11
Slovenskí legionári, Grösslingova 1
Imrich Karvaš (1903 - 1981), Ul. I. Karvaša
Nežná revolúcia, Gondova 2
Návšteva kráľovskej rodiny, Kapitulská 19
Lajos Klimits (1884 - 1951), Medená 17
Samuel Zoch (1882 - 1928), Župné nám. 12
Ministerstvo s plnou mocou, Gondova 2
Imrich Lichtenfeld (1910 - 1998), Židovská 1
Mária Terézia (1717 - 1780), River Park
István Széchenyi (1791 - 1860), Kapucínska 5
Holokaust židovských detí, Hlavná stanica
Veronika Rácková (1958 - 2016), Banskobystrická
Rodina Tomislava Kolakoviča, Škarniclova
Rudolf von Sóltz (1827 - 1905), Horský park
Pozastavená explózia, Nám. slobody
Aron Grünhut (1895 - 1974), Heydukova 7
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Vazovova
Dionýz Štúr (1827 - 1893), Mlynská dolina 1
Štefan Schwarz (1914 - 1996), Štefánikova 49
Návšteva Petra Veľkého,  Fajnorovo nábrežie
Károly Kisfaludy (1788 - 1830), Kozia 16
Verba, Štúrova 13
Svedomie Novembra, Staromestská
Kino Elektro Bioskop, Hviezdoslavovo nám. 17
Nespravodlivo väzneným, Chorvátska 3
Martin Rázus (1888 - 1937), Rázusovo nábrežie
YMCA - Juraj Schulpe, Šancová - Karpatská
Aleja prezidentov, Grasalkovičova záhrada
Ľudovít Rajter (1906 - 2000), Fándlyho 1
František  I. (1768 - 1835),  Primaciálny palác
Obetiam násilnej kolektivizácie, Dobrovičova 12
Björnstjerne Björnson (1832 - 1910), Reduta
Víla Tinka, Vajanského nábrežie
SNP, Nám. SNP
Dni Kyjeva v Bratislave, Kamenné námestie
Zvony, Dóm sv. Martina
Zrušenie poddanstva, Michalská 1
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Nám. slobody
Zasadnutia Uhorského snemu, Michalská 1
Založenie VPN, Dostojevského rad 2
Woodrow Wilson (1856 - 1924), Zámocká 47
Wolfgang Amadeus Mozart - koncert, Ventúrska 10
Vysťahovanie karpatských Nemcov, Žižkova 14
Vysielanie rozhlasu 1968, Primaciálne námestie
Vladimír Žuffa (1893 - 1974), Štefánikova 22
Vladimír Haviar (1911 - 1996), Palisády
Vladimír Clementis (1902 - 1952), Nám. SNP 3
Viola Valachová (1928 - 1944), Tobrucká 2
Vianočná dohoda, Gajova 11
Veľký evanjelický kostol, Panenská 28
Veliteľstvo Dunajskej flotily, Mudroňova 26
Veliteľstvo Červenej armády, Moyzesova 5
Veliteľstvo Červenej armády, Kuzmányho 5
Trianonská mierová zmluva, Nám. SNP 34
Štefan Major (1887 - 1963), Banskobystrická 12
Štefan Furdek (1855 - 1915), Grösslingova 23
Svätopluk (846 - 894 ?), Bratislavský hrad
Spolok typografov, Dunajská 39
SNP - Most SNP
Západný odboj, park pri Šafárikovom námestí
SND - priečelie budovy
Slavín
Schöne Náci, Rybárska brána
SAVU, Štúrova 9
Sándor Petőfi (1823 - 1849~56), Panenská 27
Rezső Szalatnai (1904 - 1977), Dunajská 13
Raoul Wallenberg (1912 - 1947), Zámocká
Prvý parný vlak, Hlavná stanica
Prvé rozhlasové štúdio, Vajanského nábr. 12
Pontónový most 1945, Nábr. Ludvíka Svobodu
Poľná nemocnica Červenej armády, Karpatská 2
Peter Legner († 1968), Nám. SNP 34
Peter Bohúň (1822 - 1879), Rázusovo nábrežie
Pavol Križko (1841 - 1902), Križkova 7
Padlým výtvarníkom v SNP, Dostojevského rad 2
Pomník padlých, Zámocká
Padlým v 1. svetovej vojne, Murmanská výšina
Oto Smik (1922 - 1944), Podjavorinskej 3
Oľga Trebitschová (1887 - 1919), Panenská 11
Odnárodňovanie slovenských detí, Panská 41
Obetiam komunizmu, Jakubovo námestie
Obetiam havárie lietadla, Ventúrska 11
Nežná revolúcia, Nám. SNP 9
Nenarodeným deťom, Bezručova
Návšteva z Indie 1938, Hviezdoslavovo námestie
Návšteva Jána Pavla II., Dóm sv. Martina
Napred - Vorwärts - Előre, Dunajská 36
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Ul. Imricha Karvaša
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Svoradova 13
Mierová lúka - Alexander Dubček, Slavín
Mestská strážnica, Hlavné námestie
Maximilián I. (1527 - 1576), Hlavné námestie
Matej Bel (1684 - 1749), Panenská 28
Mať volá, Grösslingova 23
Martin Kukučín (1861 - 1928), Medická záhrada
Martin Benka (1888 - 1971), Nám. M. Benku
Marek Čulen (1887 - 1957), Nám. slobody
Lutherov dom, Palisády 46, 48
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Štúrova 5
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Panská 26
Laura Jarná (1912 - 2003), Michalská priekopa
Ladislav Novomeský - predseda SAVU, Štúrova 9
Kultúrny život, Štúrova 14
Karol Šmidke (1897 - 1952), Dostojevského rad 1
Karol Scherz (1807 - 1888), Žižkova 3
Karel Kryl (1944 - 1994), Nám. slobody
Kanonici, Kapitulská 18
Jur Hronec (1881 - 1959), Bernolákova 1
Július Satinský (1941 - 2002), Dunajská
Jozef Poeck (1823 - 1895), Blumentálsky kostol
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Nám. SNP 34
Jozef Könyöky (1829 - 1900), Stará radnica
Jaro Filip (1949 - 2000), Moyzesova 8
Janko Jesenský (1874 - 1945), Somolického 2
Ján Stanislav (1904 - 1977), Grösslingova 23
Ján Pavol II., kostol uršulíniek
Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Rigeleho
Ján Levoslav Bella (1843 - 1936), Šulekova
Ján Langoš (1946 - 2006), Nám. SNP 28
Ján Kostra (1910 - 1975), Medená 35
Ján Jamnický (1908 - 1972), Konventná 11
Ján Hollý (1785 - 1849), Rudnayovo námestie
Ján Ambruš (1899 - 1994), Panenská 11
Ivan Vazov (1850 - 1921), Vazovova 4
Ivan Stodola (1888 - 1977), Grösslingova 43
Ignác Gessay (1874 - 1928), Grösslingova 23
Charles Foerster (1860 - 1925), Horský park
Holokaust Židov, Panská
Holokaust Židov
Heinrich Justi (1804 - 1878), Horský park
FRTJ, Dunajská 36
Franz Schmidt (1874 - 1939), Uršulínska
František Palacký (1798 - 1876), Palackého
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tajovského 28
France Prešeren (1800 - 1849), Prešernova
Filmový chodník slávy, Laurinská
Franz Liszt (1811 - 1886), Rudnayovo námestie
Ferdinand Martinengo (1821 - 1895), Kýčerského
Československá federácia, Bratislavský hrad
Študenti evanjelického lýcea, Konventná 13
Eugen Filkorn (1881 - 1974), Svoradova 13
Emil Vidra, Banskobystrická 8
Elo Šándor (1896 - 1952), Palisády 28
Elektrické osvetlenie, Grasalkovičova záhrada
Dunajská flotila, Vajanského nábrežie
Bulharským partizánom, Vajanského nábrežie
Bratislavský poludník, Nábr. Ludvíka Svobodu
Bratislavský mier - 1805, Primaciálne nám. 3
Bosorka, hradný vrch
Bojovníkom proti Osmanom, Gorazdova
Biatec, Ul. Imricha Karvaša
Béla Bartók (1881 - 1945), Špitálska 7
Béla Bartók (1881 - 1945), Klariská 5
Arthur Fleischmann (1896 - 1990), Biela 6
Anton Petrák (1912 - 2009), Rybárska brána
Anton Bernolák (1762 - 1813), Rudnayovo námestie
Antikvariát Steiner, Ventúrska 20
Andrej Kmeť (1841 - 1908), Kmeťovo námestie
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), Kapitulská 26
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), hradné nádvorie
Alexander Dubček (1921 - 1992), Nám. A. Dubčeka
Alexander Dubček (1921 - 1992), Horský park
Alexander Albrecht - Ján Albrecht, Kapitulská 1
Adolf Frankl (1903 - 1983), Ventúrska 16

Kamerové systémy