Monumentálne súsošie Klementa Gottwalda na Námestí slobody v Bratislave v roku 1991 zbúrali za pomoci odstrelu. Fragmenty z pamätníka neskôr poslúžili rôznym umelcom pri tvorbe sochárskych diel. Maďarský výtvarník Szabolcs KissPál vytvoril dočasné interaktívne dielo Pozastavená explózia. Využil preň kusy spomenutého pamätníka, ktoré boli odložené za budovou VŠVU na Drotárskej ulici. Na deväť skál vytesal deväť mien osobností slovenskej súčasnosti a histórie (A. Banášová, I. Bella, J. Esterházy, G. Fleischmannová, A. Hlinka, G. Husák, L. Klausová, R. Viest, A. Warhol) Desiaty kameň ponechal bezmenný. Bol určený ako pomník pre ďalšiu osobnosť, ktorá si ho najviac zaslúži. Vyzval slovenskú verejnosť, aby ju v hlasovaní sama našla a aby spomedzi desiatich určila víťaznú osobnosť. Kamene boli v decembri 2015 umiestnené na Námestí slobody, pretrvali tam asi do konca roka. Pomník osobnosti - Gisi Fleischmannovej, ktorá zvíťazila v hlasovaní, by tam mal pretrvať po celý nasledujúci rok 2016.

 

Použitá literatúra: Jana Németh: Koho by sme dnes vytesali do kameňa?, 3. 12. 2015, in: dennikn.sk

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy