Vojaci Červenej armády si svojich padlých pochovávali sami v rámci možných okolností a ich hroby označovali drevenou tabuľkou s údajmi ceruzkou. Popri menších jednotlivých či kolektívnych hroboch boli na území vtedajšej Bratislavy zriadené dva poľné cintoríny vojakov Červenej armády pri Blumentálskom kostole a Grasalkovičovom paláci. Sovietskych vojakov pochovávali vo veľkej miere aj na mieste budúceho Slavína a na cintoríne v Slávičom údolí. V prípade Slávičieho údolia išlo asi hlavne o vojakov, ktorí zomreli v lazaretoch na následky zranení. Neskôr všetky hroby exhumovali a ostatky sovietskych vojakov previezli na Slavín.
Na cintoríne pred Grasalkovičovým palácom bolo niekoľko desiatok hrobov s kamennými pomníkmi (pozri foto na pam.map.sk).
Na miestach bývalých cintorínov pri Grasalkovičovom paláci a Blumentálskom kostole odhalili 3. apríla 1960 rovnaké pamätné tabule. Ich autorom bol akademický sochár Rudolf Šipkovský. Žulové tabule nepravidelného tvaru sú umiestnené na nízkom betónovom základe.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy