V roku 1944 nacistická bezpečnostná polícia zriadila vyšetrovňu v Bratislave na Palisádach, kde robila výsluchy za mučenia protifašistických bojovníkov. Na fasáde domu na Palisádach 36 je umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca túto skutočnosť. Odhalili ju 13. septembra 1964. Autorom tabule z hnedého mramoru je akademický sochár Alexander Vika.
Obdobne mal svoju policajnú vyšetrovňu zriadenú aj POHG na Vlčkovej ulici č. 35. Túto skutočnosť na fasáde domu pripomínala pamätná tabuľa od akademického sochára Jozefa Jankoviča. Bola odhalená 20. septembra 1964. Dnes sa tu už nenachádza.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy