Vojaci Červenej armády si svojich padlých pochovávali sami v rámci možných okolností a ich hroby označovali drevenou tabuľkou s údajmi ceruzkou. Popri menších jednotlivých či kolektívnych hroboch boli na území vtedajšej Bratislavy zriadené dva poľné cintoríny vojakov Červenej armády pri Blumentálskom kostole a Grassalkovičovom paláci. Sovietskych vojakov pochovávali vo veľkej miere aj na mieste budúceho Slavína a na cintoríne v Slávičom údolí. V prípade Slávičieho údolia išlo asi hlavne o vojakov, ktorí zomreli v lazaretoch na následky zranení. Neskôr všetky hroby exhumovali a ostatky vojakov previezli na Slavín.
Na cintoríne pred Blumentálskym kostolom bolo niekoľko desiatok hrobov, cintorín zostal istý čas zachovaný aj po uskutočnených exhumáciach, ako o tom svedčí foto z roku 1950.
Na miestach bývalých cintorínov pri Blumentálskom kostole a Grassalkovičovom paláci odhalili 3. apríla 1960 rovnaké pamätné tabule. Ich autorom bol akademický sochár Rudolf Šipkovský. Žulové tabule nepravidelného tvaru sú umiestnené na nízkom betónovom základe.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy