Maliar Peter Michal Slavomil Bohúň sa narodil vo Veličnej. Výtvarnú akadémiu v Prahe nedokončil, v roku 1847 sa vrátil na Slovensko s plánmi na ďalšie výtvarné vzdelanie vo Viedni alebo v Taliansku, z ktorých zišlo. Ako obrodenecký maliar sa v začiatkoch inšpiroval výjavmi zo súdobého národného života, známa je olejomaľba Jána Francisciho, kapitána slovenských povstalcov. Z existenčných dôvodov prijal miesto učiteľa vo Vrbici, kde strávil desaťročie, odtiaľ odišiel v roku 1865 do poľského Bieleho Lipníka, založil si tam fotografický ateliér a strávil tam zvyšok života V živote ho trápila tuberkulóza, vo všetkých pôsobiskách sa živil aj ako výtvarník. Známy je ako figuralista, zhotovil však aj rad rodinných a zákazníckych portrétov. Sporadicky sa venoval krajinomaľbe, namaľoval divadelnú oponu pre Ratkovú, v liptovských kostoloch je viacero jeho sakrálnych obrazov.
V Bratislave na Rázusovom nábreží mu v roku 1958 odhalili pomník od akademického sochára Františka Štefunka. Socha P. Bohúňa je z travertínu na žulovom podstavci. Na pomníku spolupracoval architekt Dušan Kuzma.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy