V Bratislave v interiéri budovy Umeleckej besedy bola v auguste 1954 odhalená pamätná tabuľa hrdinom z radov umelcov padlých v SNP. Sú na nej mená troch výtvarníkov. Autorom bronzovej tabule je akademický sochár Tibor Bártfay.

  • Ľudovít Varga (1917-1945) získal výtvarné vzdelanie na SVŠT v Bratislave. Už od doby štúdií bol zapojený v protifašistickom odboji. Počas SNP bol spravodajcom na veliteľstve povstaleckej armády v Banskej Bystrici. V roku 1945 ho zatkli a z väzenia ho v 2. bratislavskom transporte prepravili do koncentračného tábora v Mauthausene, kde zahynul 7. apríla 1945.
  • Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898-1945?) sa narodil v roku 1898 v meste Usch (Nemecké cisárstvo). Výtvarné vzdelanie získaval v Budapešti a Berlíne. Žil v Dolnom Kubíne a od roku 1937 v Martine, kde v prostredí výtvarníkov začal používať prímenie Kubínčan. Bol židom, pred nastupujúcim fašizmom sa dal pokrstiť v roku 1940 (odtiaľ krstné meno Peter), ale ochránilo ho to len do novembra 1944, keď ho v Martine zatkli. Jeho ďalší osud nie je známy. Predpokladá sa, že zahynul v roku 1945 v koncentračnom tábore v Sachsenhausene, možno v Auschwitz-Birkenau.
  • Ján Novák (1921-1944) získaval výtvarné vzdelanie v Prahe, Bratislave a Lipsku. Vojnový čas trávil doma v Martine. Počas povstania robil partizánsku spojku. Po obsadení Martina odchádza na Martinské hole. Tam padol 3. októbra 1944. Po vojne ho pochovali na povstaleckom cintoríne v Martine-Priekope.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy