Pomník padlým v 1. svetovej vojne na Zámockej ulici realizoval v roku 1923 kamenár Mahr v spolupráci so sochárom Alojzom Rigelem. Do jednoduchého pomníka, imitujúceho kamennú mohylu, sú vsadené mramorové tabule so zoznamom padlých. Spočiatku bolo známych len 51 padlých z dvoch mestských štvrtí Teréziinho a Ferdinandovho mesta, ktoré si pomník objednali. K pamätnej tabuli preto dorobili ďalšie, keď sa počet mien rozšíril až na 77. Pomník cielene umiestnili pred skulptúru Krista, ktorá tu stála už od 18. storočia.

 

1914 + 1918

KARL KLUGMAYER
JOSEF KLUGMAYER
CHRISCHTOF GLÖCKL
WILHELM BRETTSCHNEIDER
JOSEF HAUKO
JOHANN MIHALICSKA
LUDWIG RAFAEL
RUDOLF TOTH
JOSEF KUCSERA
JOSEF PRAGANT
GEORG MAY
JOSEF HOFFMANN
STEFAN HAJEK
JOHANN SCHMIDT
VINCZE ORALEK
JULIUS SCHWOCH
FRED. AUGENHAMER
RUD. AUGENHAMER
JOSEF WIRT
KARL UTZMANN
JOHANN KESZELBAUER
JAKOB MIKULAS
MATIAS SALFER
GUSTAV STECKL
FRANZ GASPAR

Honv. Reg. 13Art. 5
Pion. 5
Auto Kollone
Honv. Reg. 1314
Pion. 5

JOSEF LORENCZ
JOHANN POTOCSNY
MICHAEL HAUKO
FRANZ JASZLOVSZKY
KARL LIPPERT
EDMUND LENZ
KARL SZEDLACSEK
JOSEF REISMÜLLER
FRANZ GAAL
JOHANN MAHR
JOSEF MÜLLER
FRANZ HANSLIAN
GABRIEL BARTOSCHEK
ALBERT FLICSEK
FRIEDRICH SCHIEWERTH
ROBERT BOHUNSKY
JULIUS BLANARIK
ANTON STROUHAL
JOSEF KITTLER
VACLAV BRUHA
LUDWIG LATSCHIK
KAROL MACHÁČ
ANTON FLIČEK
KARL BENDL
STEFAN BARINA

Inf. Reg. 72

71
54
16
3
64
Jäg. Baon. 19Inf. Reg. 11
72

3
Jäg. Baon. 19
12

KARL ACHS Genie Abt.

 

JENO SZAMAK
KOLOMAN MATZ
GUSTAV PUTZ
FRITZ PUTZ
ALOIS SONNAK
MICHAEL SLIVOVSKY
HEINRICH BICHL

Obrt. Pion. 10
Honv. 13
Jäg. Baon. 19
Inf. Reg. 72
72
72
Inf. Reg. 94

RAIMOND PLŠKO
FRANTIŠEK MAGLEN
KARL VRLA
LUDWIG SCHULZ
JOSEF KITTLER
EDUARD SCHNELLER
ANTON MANK

Lt. Honv. 13
Inf. R. 3
Gefrt. Inf. R. 3
Inf. R. 99
Korp. Jäg. B.19

Pion. 5

 

ANDREAS JANDERKA
MICHAEL KOVACS
KARL JACOB
RUDOLF HOSTÄDTER
STEFAN BABJAR
FRANZ STEFKO
KARL AUGENHAMMER

Korp. Honv. 13
13
13
13
13
13
13

FRANZ WRABLIK
FRANZ SCHÖNWIESNER
JOSEF ROSENITS
JOSEF ROMM
JOSEF KOZSICH


Honv. 13
13
Oblt. Inf. R. 19
Jäg. R. 2
Offz. Stu. Art.R.5

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy