Univerzita J. A. Komenského bola v roku 1938 premenovaná na Slovenskú univerzitu. Jej súčasťou bolo päť fakúlt filozofická (FF), právnická (PF), lekárska (LF), prírodovedecká (PvF) a teologická.
Vo vstupnej časti univerzitnej budovy na Šafárikovom námestí bola osadená pamätná tabuľa antifašistom školy, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny. Nepodarilo sa nám zistiť okolnosti odhalenia tabule, len orientačne uvádzame, že bola osadená pred rokom 1974.

 

 

NESKLAMALI V ŤAŽKÝCH
SKÚŠKACH SVOJHO ĽUDU

ZAHYNULI V KONCENTRAČNOM TÁBORE
PROF. MUDR. J. FLORIAN PROF. MUDR. M. KŘIVÝ
PROF. MUDR. F. ŠIMER PROF. PHDR. J. TVRDÝ
PROF. PHDR. J. UHER PHDR. IN MEM. A. MARKUŠ
MUDR. A. HÚSEK

ZASRTRELENÍ GESTAPOM
PROF. PHDR. P. GROH A. ZIMA PEDEL FFUK
PHDR. IN MEM. P. ĎURIŠIN

PADLI V SNP
PHDR. IN MEM. J. BELAK PHDR. IN MEM. J. MEDVEC
PHDR. IN MEM. F. SALENKA JUDR. IN MEM. V. BLAHOVEC
JUDR. IN MEM. B. MALINA JUDR. IN MEM. J. A. ONDKO
RNDR. IN MEM. O. FURDÍK RNDR. IN MEM. J. HORVÁTH
MUDR. IN MEM. F. AKSTEINER MUDR. IN MEM. I. BAKOSS
MUDR. IN MEM. Ľ. BERÁNEK MUDR. IN MEM. J. KAMIAČ
MUDR. IN MEM. E. KARVAŠ MUDR IN MEM. P. MUDROCH

I MŔTVI BUDETE NÁS UČIŤ

 

Na tabuli je šesť mien profesorov a jeden zamestnanec, ktorí zomreli v koncentračnom tábore, prípadne ich zastrelilo gestapo. Bližšie okolnosti ich smrti sme v literatúre nenašli. Je možné, že všetci boli českej národnosti a boli po vzniku Slovenského štátu z krajiny vypovedaní. Určite to platí o J. Tvrdom a J. Uhrovi. O osobách J. Florian, M. Křivý, F. Šimer, P. Groh, A. Zima sme v literatúre nič nezistili. Na tabuli sú dvaja absolventi školy (A. Markuš, A. Húsek). Ostatní sú študentmi školy, ktorí zahynuli ako partizáni. Absolventské tituly im boli udelené posmrtne. Nedá sa pochybovať, že v prípade absolventov by mohol byť zoznam na tabuli omnoho väčší, ale ani pomerne veľký menoslov študentov, ktorí zahynuli, nie je konečný a v literatúre sa objavili ďalšie mená Jozef Šurda (PF), A. Rossová (LF), J. Schmidt (LF), František Cibula (LF), Ján Brocko (PF) a osudy Bobáka, Dobiáša, Fifka, Gajdošíka, Milana, Mydlu, Mecha, Mikuláša, Malinu, Zorkovského zostali neznáme.

Alexander Markuš (*1913, absolvent FF), stredoškolský profesor a člen ilegálnej komunistickej strany, počas Slovenského štátu organizoval prvú partizánsku skupinu v Malých Karpatoch. V roku 1942 ho zatkli, zahynul 19. februára 1945 v Melku počas transportu väzňov do koncentračného tábora.
Aleš Húsek (*1915, absolvent LF) z Čiech absolvoval školu v roku 1940 a odišiel do Brna. Už na škole bol študentským ilegálnym funkcionárom v protifašistickom spolku a v odboji pokračoval aj na Morave, v roku 1942 ho zatkli a odsúdili na dlhoročné väzenie. Zahynul v tábore v Oranienburgu 1. apríla 1944.
P. Ďurišin (FF) - v literatúre sme nič nezistili.
Ján Belák (FF) a Pavol Belák (absolvent PF), bratia, boli členmi 2. československej partizánskej brigády Za slobodu Slovanov. Starší Pavol pôsobil v ilegálnom združení študentov na internáte Lafranconi. Po vypuknutí povstania bol poverený organizačnou prácou v oblasti Brezna, Tisovca a Hnúšte. Ján bol partizánskou spojkou. Zahynuli 23. októbra 1944 pri výbuchu muničného skladu v Slavošovciach.
Ján Medvec (FF) padol pri obrane severného Turca pri Lipovci.
František Salenka (FF) zahynul po delostreleckej resp. mínometnej paľbe.
Vladimír Blahovec (PF) padol v krvavom boji pri Vrútkach v septembri 1944. Bol členom 6. oddielu 1. československej partizánskej brigády J. V. Stalina, ktorému velil vysokoškolák Ľ. Šolc.
B. Malina (PF)- zostal nezvestný.
Juraj Ondko (PF) zahynul v bojoch pri Hrone ako príslušník Nitrianskej partizánskej brigády.
Oto Furdík (PvF) bol členom ilegálnych študentských skupín. V partizánskej brigáde Za slobodu Slovanov bol vo funkcii osvetového dôstojníka. Padol pri Kališti ako člen Jegorovovej partizánskej brigády.
Július Horváth (PvF) bol členom ilegálnej KSS v kremnickom okrese a väznený už pred Povstaním. Koncom augusta 1944 sa stal členom Veličkovej 1. partizánskej brigády M. R. Štefánika. Utvoril sa v nej nový 5. oddiel menom Lacko, v ktorom bol zástupcom veliteľa. Po ťažkom zranení sa ho zmocnilo kremnické gestapo, v ktorého väzení prišiel o život. Jeho pozostatky sa našli po oslobodení v masovom hrobe pri Sklenom.
F. Aksteiner (LF) - zostal nezvestný.
Ivan Bakoss (LF) zahynul po delostreleckej resp. mínometnej paľbe.
Ľudovít Beránek (LF), ktorému sa niekoľkokrát podarilo ujsť zo zajatia, zahynul pri plnení bojovej úlohy, keď ho smrteľne zranila guľka do pľúc.
Ján Kamiač (LF) bol zastrelený Nemcami v marci 1945. Pred popravou si musel sám vykopať hrob.
Eugen Karvaš (LF) padol v krvavom boji pri Vrútkach v septembri 1944. Bol členom 6. oddielu 1. československej partizánskej brigády J. V. Stalina, ktorému velil vysokoškolák Ľ. Šolc.
Pavel Mudroch (*1910, LF) štúdium na škole zanechal a stal sa profesionálnym vojakom. V hodnosti kapitána velil 21. pešiemu práporu povstaleckej 1. československej armády. Zahynul pri Podkriváni 23. októbra 1944, keď jeho pozorovateľňu zasiahla mína.

 

Ondrej Dolan, Július Bartl: Bratislavská univerzita v rokoch 1938-1945, in: Historica XVII - Sborník FFUK, Bratislava 1966, str. 3-33;
-jub-: I mŕtvi budete nás učiť, in: Naša univerzita - Spravodaj UK..., september 1974, str. 1-2;
Július Bartl: Vysokoškoláci v Slovenskom národnom povstaní, in: SNP v histórii a kultúre Slovenska, Bratislava 1977, str. 87-97;
Ľubica Kázmerová: Študenti Univerzity J. A. Komenského v rokoch 1938-1944 a ich účasť v protifašistickom odboji, in: Zborník Múzea SNP 11, Martin-Banská Bystrica 1986, str. 255-268

Blízke pamätníky

Padlým židom v 1. svetovej vojne, Žižkova 50
Pamätná tabuľa holokaustu, Žižkova 50
Pomník holokaustu, Žižkova 50
Ján Kuciak a Martina Kušnírová, Nám. SNP
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Nám. Ľ. Štúra
János Kecskés, Tichá ulica
Nenarodeným deťom, Nám. SNP 11
Slovenskí legionári, Grösslingova 1
Imrich Karvaš (1903 - 1981), Ul. I. Karvaša
Nežná revolúcia, Gondova 2
Návšteva kráľovskej rodiny, Kapitulská 19
Lajos Klimits (1884 - 1951), Medená 17
Samuel Zoch (1882 - 1928), Župné nám. 12
Ministerstvo s plnou mocou, Gondova 2
Imrich Lichtenfeld (1910 - 1998), Židovská 1
Mária Terézia (1717 - 1780), River Park
István Széchenyi (1791 - 1860), Kapucínska 5
Holokaust židovských detí, Hlavná stanica
Veronika Rácková (1958 - 2016), Banskobystrická
Rodina Tomislava Kolakoviča, Škarniclova
Rudolf von Sóltz (1827 - 1905), Horský park
Pozastavená explózia, Nám. slobody
Aron Grünhut (1895 - 1974), Heydukova 7
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Vazovova
Dionýz Štúr (1827 - 1893), Mlynská dolina 1
Štefan Schwarz (1914 - 1996), Štefánikova 49
Návšteva Petra Veľkého,  Fajnorovo nábrežie
Károly Kisfaludy (1788 - 1830), Kozia 16
Verba, Štúrova 13
Svedomie Novembra, Staromestská
Kino Elektro Bioskop, Hviezdoslavovo nám. 17
Nespravodlivo väzneným, Chorvátska 3
Martin Rázus (1888 - 1937), Rázusovo nábrežie
YMCA - Juraj Schulpe, Šancová - Karpatská
Aleja prezidentov, Grasalkovičova záhrada
Ľudovít Rajter (1906 - 2000), Fándlyho 1
František  I. (1768 - 1835),  Primaciálny palác
Obetiam násilnej kolektivizácie, Dobrovičova 12
Björnstjerne Björnson (1832 - 1910), Reduta
Víla Tinka, Vajanského nábrežie
SNP, Nám. SNP
Dni Kyjeva v Bratislave, Kamenné námestie
Zvony, Dóm sv. Martina
Zrušenie poddanstva, Michalská 1
Zbor hurbanovských dobrovoľníkov, Nám. slobody
Zasadnutia Uhorského snemu, Michalská 1
Založenie VPN, Dostojevského rad 2
Woodrow Wilson (1856 - 1924), Zámocká 47
Wolfgang Amadeus Mozart - koncert, Ventúrska 10
Vysťahovanie karpatských Nemcov, Žižkova 14
Vysielanie rozhlasu 1968, Primaciálne námestie
Vladimír Žuffa (1893 - 1974), Štefánikova 22
Vladimír Haviar (1911 - 1996), Palisády
Vladimír Clementis (1902 - 1952), Nám. SNP 3
Viola Valachová (1928 - 1944), Tobrucká 2
Vianočná dohoda, Gajova 11
Veľký evanjelický kostol, Panenská 28
Veliteľstvo Dunajskej flotily, Mudroňova 26
Veliteľstvo Červenej armády, Moyzesova 5
Veliteľstvo Červenej armády, Kuzmányho 5
Trianonská mierová zmluva, Nám. SNP 34
Štefan Major (1887 - 1963), Banskobystrická 12
Štefan Furdek (1855 - 1915), Grösslingova 23
Svätopluk (846 - 894 ?), Bratislavský hrad
Spolok typografov, Dunajská 39
SNP - Most SNP
Západný odboj, park pri Šafárikovom námestí
SND - priečelie budovy
Slavín
Schöne Náci, Rybárska brána
SAVU, Štúrova 9
Sándor Petőfi (1823 - 1849~56), Panenská 27
Rezső Szalatnai (1904 - 1977), Dunajská 13
Raoul Wallenberg (1912 - 1947), Zámocká
Prvý parný vlak, Hlavná stanica
Prvé rozhlasové štúdio, Vajanského nábr. 12
Pracovná skupina, Kozia 18
Pontónový most 1945, Nábr. Ludvíka Svobodu
Poľná nemocnica Červenej armády, Karpatská 2
Peter Legner († 1968), Nám. SNP 34
Peter Bohúň (1822 - 1879), Rázusovo nábrežie
Pavol Križko (1841 - 1902), Križkova 7
Padlým výtvarníkom v SNP, Dostojevského rad 2
Pomník padlých, Zámocká
Padlým v 1. svetovej vojne, Murmanská výšina
Oto Smik (1922 - 1944), Podjavorinskej 3
Oľga Trebitschová (1887 - 1919), Panenská 11
Odnárodňovanie slovenských detí, Panská 41
Obetiam komunizmu, Jakubovo námestie
Obetiam havárie lietadla, Ventúrska 11
Nežná revolúcia, Nám. SNP 9
Nenarodeným deťom, Bezručova
Návšteva z Indie 1938, Hviezdoslavovo námestie
Návšteva Jána Pavla II., Dóm sv. Martina
Napred - Vorwärts - Előre, Dunajská 36
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Ul. Imricha Karvaša
Mirko Nešpor (1924 - 1944), Svoradova 13
Mierová lúka - Alexander Dubček, Slavín
Mestská strážnica, Hlavné námestie
Maximilián I. (1527 - 1576), Hlavné námestie
Matej Bel (1684 - 1749), Panenská 28
Mať volá, Grösslingova 23
Martin Kukučín (1861 - 1928), Medická záhrada
Martin Benka (1888 - 1971), Nám. M. Benku
Marek Čulen (1887 - 1957), Nám. slobody
Lutherov dom, Palisády 46, 48
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Štúrova 5
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Panská 26
Laura Jarná (1912 - 2003), Michalská priekopa
Ladislav Novomeský - predseda SAVU, Štúrova 9
Kultúrny život, Štúrova 14
Karol Šmidke (1897 - 1952), Dostojevského rad 1
Karol Scherz (1807 - 1888), Žižkova 3
Karel Kryl (1944 - 1994), Nám. slobody
Kanonici, Kapitulská 18
Jur Hronec (1881 - 1959), Bernolákova 1
Július Satinský (1941 - 2002), Dunajská
Jozef Poeck (1823 - 1895), Blumentálsky kostol
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Nám. SNP 34
Jozef Könyöky (1829 - 1900), Stará radnica
Jaro Filip (1949 - 2000), Moyzesova 8
Janko Jesenský (1874 - 1945), Somolického 2
Ján Stanislav (1904 - 1977), Grösslingova 23
Ján Pavol II., kostol uršulíniek
Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Rigeleho
Ján Levoslav Bella (1843 - 1936), Šulekova
Ján Langoš (1946 - 2006), Nám. SNP 28
Ján Kostra (1910 - 1975), Medená 35
Ján Jamnický (1908 - 1972), Konventná 11
Ján Hollý (1785 - 1849), Rudnayovo námestie
Ján Ambruš (1899 - 1994), Panenská 11
Ivan Vazov (1850 - 1921), Vazovova 4
Ivan Stodola (1888 - 1977), Grösslingova 43
Ignác Gessay (1874 - 1928), Grösslingova 23
Charles Foerster (1860 - 1925), Horský park
Holokaust Židov, Panská
Holokaust Židov
Heinrich Justi (1804 - 1878), Horský park
FRTJ, Dunajská 36
Franz Schmidt (1874 - 1939), Uršulínska
František Palacký (1798 - 1876), Palackého
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tajovského 28
France Prešeren (1800 - 1849), Prešernova
Filmový chodník slávy, Laurinská
Franz Liszt (1811 - 1886), Rudnayovo námestie
Ferdinand Martinengo (1821 - 1895), Kýčerského
Československá federácia, Bratislavský hrad
Študenti evanjelického lýcea, Konventná 13
Eugen Filkorn (1881 - 1974), Svoradova 13
Emil Vidra, Banskobystrická 8
Elo Šándor (1896 - 1952), Palisády 28
Elektrické osvetlenie, Grasalkovičova záhrada
Dunajská flotila, Vajanského nábrežie
Bulharským partizánom, Vajanského nábrežie
Bratislavský poludník, Nábr. Ludvíka Svobodu
Bratislavský mier - 1805, Primaciálne nám. 3
Bosorka, hradný vrch
Bojovníkom proti Osmanom, Gorazdova
Biatec, Ul. Imricha Karvaša
Béla Bartók (1881 - 1945), Špitálska 7
Béla Bartók (1881 - 1945), Klariská 5
Arthur Fleischmann (1896 - 1990), Biela 6
Anton Petrák (1912 - 2009), Rybárska brána
Anton Bernolák (1762 - 1813), Rudnayovo námestie
Antikvariát Steiner, Ventúrska 20
Andrej Kmeť (1841 - 1908), Kmeťovo námestie
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), Kapitulská 26
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), hradné nádvorie
Alexander Dubček (1921 - 1992), Nám. A. Dubčeka
Alexander Dubček (1921 - 1992), Horský park
Alexander Albrecht - Ján Albrecht, Kapitulská 1
Adolf Frankl (1903 - 1983), Ventúrska 16
Kamerové systémy