Operná speváčka Oľga Trebitschová, manželka riaditeľa banky Dionýza Trebitscha sa dožila len 32 rokov. Pochovaná je na židovskom cintoríne vo Viedni (Oga Trebitsch, rod. Hayek, * 23. 1. 1887, † 27. 1. 1919).
Po smrti manželky si D. Trebitsch objednal jej pamätník u sochára Alojza Rigeleho. Ten ho zhotovil v podobe sediacej ženy z bieleho mramoru, ktorý pochádzal zo zničenej jazdeckej sochy Márie Terézie. Socha aj s dvoma postrannými piliermi z rovnakého materiálu boli osadené na žulovom podstavci s vaňou, ktoré plnili funkciu fontánky. Podľa vročenia, zaznamenaného priamo na soche ženy, Rigele ju zhotovil v roku 1922. Umiestnili ju v záhrade paláca Trebitschovcov na Panenskej ulici. Neskôr ju preniesli do petržalského parku. Podľa nápisu na fontánke pamätník pod názvom Cantus daroval D. Trebitsch mestu v roku 1931. V roku 1938 pred nemeckou anexiou Petržalky boli premiestnené do Bratislavy niektoré umelecké artefakty vrátane spomenutých pilierov. V roku 2003 sochu pre značné a aj vandalské poškodenia uložili do depozitu. V nasledujúcom období bol pamätník zreštaurovaný v dielni Andrejom Baníkom a Ladislavom Chamutim a aj doplnený zachovanými originálnymi piliermi. Keď sa rozhodlo o jeho navrátení na pôvodné miesto, architektonický projekt osadenia na nádvorie paláca na Panenskej ulici pripravili Andrea Ambrovičová a Juraj Mikulaj. Zreštaurovaný pamätník odhalili 2. októbra 2009. Reštaurátorské náklady predstavovali 10 tisíc € a ďalšie vrátane osadenie a vybudovanie prívodu vody k fontánke vyše 13 tisíc €. Uhradilo ich mesto.
Z dostupnej literatúry nie je úplne jasné, či socha ženy má podobu Oľgy Trebitschovej, či pamätník v petržalskom parku nebol osadený ešte pred spomenutým rokom 1931 a ani, či fontánka bola súčasťou pamätníka od samého počiatku.

 

Štefan Holčík: Georgievitsov palác na Panenskej ulici, in: Bratislavské noviny 15/2005, str. 17

Blízke pamätníky

Kamerové systémy