Uhorská správa umiestňovala od 2. polovice 19. storočia až do zániku Uhorska deti z ústavoch v slovenských obciach do maďarských rodín po celom Uhorsku. Nemožno nepriznať tomuto opatreniu aj sociálny rozmer, ale dialo sa to v období, keď sa v krajine začala uplatňovať predstava o jedinom národe.

Na pamäť tejto udalosti dalo Ministerstvo kultúry SR odhaliť 1. júna. 1998 v Bratislave na budove Bibiany pamätnú tabuľu. Autorom výtvarného návrhu pamätnej tabule je Miro Regitko.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy