V 50-tych rokoch minulého storočia režim spustil kolektivizačnú kampaň pre vstup do novovznikajúcich JRD. Podporoval ju však násilnými metódami. Stanovil vysoké kontingenty pre odvod produktov od samostatne hospodáriacich roľníkov, ktoré sa nedali plniť. Potom ich mohol beztrestne perzekuovať počnúc väzením, narukovaním do PTP, vysťahovaním celých rodín, habaním majetku. Viedlo to samozrejme k veľkým ľudským tragédiám.

Iniciátorom pamätnej tabule obetiam násilnej kolektivizácie bol dnes už zosnulý Karol Noskovič z Viničného. Odhalili ju minister Ľubomír Jahnátek a predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Anton Srholec 10. decembra 2012 na budove Ministerstva poľnohospodárstva SR na Dobrovičovej ulici. Tabuľu pritom posvätil biskup František Rábek.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy