Iniciátormi revolučných zmien v roku 1989 boli občianske a študentské hnutia Verejnosť proti násiliu a Študentské hnutie. Prvé vyhlásenie VPN, ktoré zostavili Ján Budaj, Martin Bútora, Fedor Gál, Valér Mikula, Ladislav Snopko, Peter Tatár a Peter Zajac, bolo vytlačené v budove Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici. Vyhlásenie sa končilo výzvou Zoberme ako občania svoje záležitosti do vlastných rúk! Logá hnutí vypracoval architekt Karol Rosmány.
Na svojej budove dala FF UK odhaliť 14. novembra pamätnú tabuľu, ktorá integrovala atribúty Nežnej revolúcie v podobe lôg revolučných hnutí a výzvu vyhlásenia VPN. Iniciátorom pamätnej tabule sú univerzitný profesor Valér Mikula a tajomník fakulty Radoslav Števčík. Autorom pamätnej tabule je Karol Rosmány.

 

Na budove fakulty je nová pamätná tabuľa..., 15. 11. 2019, in: phil.uniba.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy