V júni 2018 bol na ohrade dvora kláštora kapucínov osadený pomník nenarodeným deťom. Jeho iniciátorom bol kapucínsky kňaz Karol Baran, ktorý pripravil aj celú koncepciu pamätníka v tvare gréckeho písmena Tau. Písmeno symbolizuje Kristov kríž. Z jeho ramien odpadávajú slzy. V jednej je odkaz na biblický text evanjelia podľa Matúša 25, 40: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Druhou je plastická Slza za nenarodených, ktorej autorkou je sochárka Iveta Halajová. Slzu s obrazom ľudského plodu premiérovo stvárnila na pamätníku nenarodených v Petržalke.

Karol Baran: Nový pamätník venovaný nenarodeným deťom v Bratislave, 30. 8. 2018, in: 40dnizazivot.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy