Na ochranu života pred narodením od počatia sa v roku 2013 konal 1. Národný pochod za život v Košiciach, ďalší sa konal v Bratislave v roku 2015. Organizátori 3. Národného pochodu za život v Bratislave 22. septembra 2019 iniciovali vznik pamätnej tabule nenarodeným deťom spojenej s touto manifestáciou. Tabuľa bola osadená na priečelí lekárne Milosrdných bratov. Pri odhalení 1. júna 2020 (Medzinárodný deň detí) ju požehnal biskup Jozef Haľko. Dvojdielna pamätná tabuľa sa skladá z textovej a výtvarnej zložky, ktorou je Slza za nenarodených. Jej autorkou je sochárka Iveta Halajová. Slzu s obrazom ľudského plodu premiérovo stvárnila na pamätníku nenarodených v Petržalke.

Slza nenarodeným, 11. 6. 2020, in: 9mesiacovzazivot.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy