Peter Veľký (1682 – 1725) sa už ako desaťročný stal ruským cárom, ktorým bol až do smrti. Založil Petrohrad. V snahe modernizovať Rusko navštívil počas päťstodňovej cesty európske krajiny a 18. - 20. júna 1698 aj prístav pod bratislavským hradom. Mal si odtiaľ priviezť aj štyroch lodných majstrov.

Zo strany Fajnorovho nábrežia na budove SNM bola 16. októbra 2014 odhalená trojjazyčná pamätná tabuľa na pripomenutie návštevy Petra Veľkého. Autorom aj zhotoviteľom trojjazyčnej bronzovej tabule bol akademický sochár Alexander Bence. Odhalil ju prezident Ruského fondu kultúry, herec a režisér Nikita Michalkov, ktorý na Slovensko pricestoval len na akt odhalenia. Ruský fond kultúry sa podieľal na financovaní tabule, na slávnosti bol prítomný aj ruský minister kultúry Vladimir Medinskij.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy