Robotnícky spolok Vorwärts (Napred) po vzore Viedne sa v Bratislave etabloval v roku 1869. Členská základňa spolku sa čoskoro vykryštalizovala z radov drobných remeselníkov a tovarišov, ale členmi mohli byť aj živnostníci, ktorí nemali Robotnícky spolok Vorwärts (Napred) po vzore Viedne sa v Bratislave etabloval v roku 1869. Členská základňa spolku sa čoskoro vykryštalizovala z radov drobných remeselníkov a tovarišov, ale členmi mohli byť aj živnostníci, ktorí nemali viac ako jedného zamestnanca. Prvým riadnym predsedom spolku bol Eduard Nemčík (pôvodom z Opavy, obchodník z chemikáliami, neskôr zo spolku odišiel, aby ho v roku 1890 prijali naspäť, v roku 1893 odchádza do Bosny, kde zomrel v roku 1897). V spolku sa úradovalo v nemeckom a v menšej miere maďarskom jazyku. So slovenčinou sa v ňom stretneme asi až začiatkom 20. storočia. Všetky zasadania boli konané za policajnej asistencie. Spolkové noviny Die Wahrheit (Pravda) a Zeitgeist (Duch času), ktoré vychádzali v rokoch 1879 - 1881 boli zakázané a ich redaktor Karol Hanzlíček bol na krátky čas uväznený. Spolok presadzoval znižovanie pracovného času a zavedenie nedeľného voľna. V rámci spolku existovala Robotnícka nemocenská pokladnica na pomoc práceneschopným a nezamestnaným členom. Od roku 1890 sa K. Hanzlíček stal predsedom spolku, ktorý vzápätí usporiadal prvú prvomájovú manifestáciu robotníkov v Bratislave na Železnej studienke, v roku 1891 ďalšiu na území Ovsišťa, v roku 1892 v sieni mestského pivovaru a ďalší rok na Slamenej búde na Kolibe. Činnosť spolku od založenia až po rok 1893 je známa hlavne z publikovaných spomienok K. Hanzlíčka (1886, 1889). Od konca 19. storočia získal spolok stále sídlo na dnešnom námestí SNP, dovtedy sa zasadnutia konali v prenajatých hostincoch. V roku 1902 až 1918 má sídlo v budove Dunajskej ulici v budove, namiesto ktorej bol postavený v 20-tych rokoch minulého storočia nový robotnícky dom. Organizátorskú úlohu spolku v závere svojej existencie už prevzali odbory a politické strany a jeho činnosť tak čoraz viac korešpondovala s prívlastkom, s ktorým bol spolok založený: robotnícky vzdelávací spolok.
Na pamäť robotníckeho spolku Vorvärts (Napred) odhalili 27. novembra 1970 na fasáde Robotníckeho domu pamätnú tabuľu od sochára Vojtecha Baďuru.

 

Karol Hanzlíček, Pavel Hapák: Spomienky na začiatky robotníckeho hnutia v Bratislave, Bratislava 1970

Blízke pamätníky

Maximilián I. (1527 - 1576), Hlavné námestie
Matej Bel (1684 - 1749), Panenská 28
Mať volá, Grösslingova 23
Martin Kukučín (1861 - 1928), Medická záhrada
Martin Benka (1888 - 1971), Nám. M. Benku
Mária Terézia (1717 - 1780), Grasalkovičova záhrada
Mária Terézia (1717 - 1780), Rázusovo nábrežie
Marek Čulen (1887 - 1957), Nám. slobody
Lutherov dom, Palisády 46, 48
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Štúrova 5
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Panská 26
Ľudovít Štúr - Slovenské národné noviny, Panenská 1
Ľudovít Štúr - poslanec Uhorského snemu, Michalská 1
Laura Jarná (1912 - 2003), Michalská priekopa
Ladislav Novomeský - predseda SAVU, Štúrova 9
Kultúrny život, Štúrova 14
Karol Šmidke (1897 - 1952), Dostojevského rad 1
Karol Scherz (1807 - 1888), Žižkova 3
Karel Kryl (1944 - 1994), Nám. slobody
Kanonici, Kapitulská 18
Juraj Rafael Donner (1693 - 1741), Rudnayovo námestie
Jur Hronec (1881 - 1959), Bernolákova 1
Július Satinský (1941 - 2002), Dunajská
Jozef Poeck (1823 - 1895), Blumentálsky kostol
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Nám. SNP 34
Jozef Könyöky (1829 - 1900), Stará radnica
Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940), Tajovského 8
Johann Andreas Bäumler (1847 - 1926), Horský park
Jaro Filip (1949 - 2000), Moyzesova 8
Janko Jesenský (1874 - 1945), Somolického 2
Ján Stanislav (1904 - 1977), Grösslingova 23
Ján Pavol II., kostol uršulíniek
Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Klobučnícka 2
Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Rigeleho
Ján Levoslav Bella (1843 - 1936), Šulekova
Ján Langoš (1946 - 2006), Nám. SNP 28
Ján Kostra (1910 - 1975), Medená 35
Ján Jamnický (1908 - 1972), Konventná 11
Ján Hollý (1785 - 1849), Rudnayovo námestie
Johann Andreas Segner (1704 - 1777), Nábr. Ludvíka Svobodu
Ján Ambruš (1899 - 1994), Panenská 11
Ivan Vazov (1850 - 1921), Vazovova 4
Ivan Stodola (1888 - 1977), Grösslingova 43
Ignác Gessay (1874 - 1928), Grösslingova 23
Charles Foerster (1860 - 1925), Horský park
Hryhorij Savič Skovoroda (1722 - 1794), Panská 26
Holokaust Židov, Panská
Holokaust Židov
Heinrich Justi (1804 - 1878), Horský park
Hans Christian Andersen (1805 - 1875), Hviezdoslavovo námestie
FRTJ, Dunajská 36
Franz Schmidt (1874 - 1939), Uršulínska
František Palacký (1798 - 1876), Palackého
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tajovského 28
France Prešeren (1800 - 1849), Prešernova
Flóris Rómer (1815 - 1889), nádvorie Starej radnice
Filmový chodník slávy, Laurinská
Franz Liszt (1811 - 1886), Rudnayovo námestie
Franz Liszt - koncert v Prešporku 1820, Ventúrska 11
Ferdinand Martinengo (1821 - 1895), Kýčerského
Československá federácia, Bratislavský hrad
Študenti evanjelického lýcea, Konventná 13
Eugen Filkorn (1881 - 1974), Svoradova 13
Emil Vidra, Banskobystrická 8
Elo Šándor (1896 - 1952), Palisády 28
Elektrické osvetlenie, Grasalkovičova záhrada
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Nábr. Ludvíka Svobodu
Dunajská flotila, Vajanského nábrežie
Dmitrij Ivanovič Mendelejev - periodická sústava prvkov, Radlinského
Deklarácia o zvrchovanosti - Ústava SR, Župné nám. 12
Košanová - Sivák - Holík († 1968), Šafárikovo nám. 6
Červenej armáde - osloboditeľke, Nám. Eugena Suchoňa
Bulharským partizánom, Vajanského nábrežie
Bratislavský poludník, Nábr. Ludvíka Svobodu
Bratislavský mier - 1805, Primaciálne nám. 3
Bosorka, hradný vrch
Bojovníkom proti Osmanom, Gorazdova
Björnstjerne Björnson (1832 - 1910), Björnsonova 2, 4
Biatec, Ul. Imricha Karvaša
Béla Bartók (1881 - 1945), Špitálska 7
Béla Bartók (1881 - 1945), Klariská 5
Arthur Fleischmann (1896 - 1990), Biela 6
Anton Petrák (1912 - 2009), Rybárska brána
Anton Grigorievič Rubinštejn (1829 - 1894), Sedlárska
Anton Bernolák (1762 - 1813), Rudnayovo námestie
Antikvariát Steiner, Ventúrska 20
Andrej Kmeť (1841 - 1908), Kmeťovo námestie
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), Kapitulská 26
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), hradné nádvorie
Alžbeta Güntherová - Mayerová (1905 - 1973), Panenská 19
Alois Kolísek (1868 - 1931), Františkánske námestie
Alexander Dubček (1921 - 1992), Nám. A. Dubčeka
Alexander Sergejevič Puškin (1799 - 1837), Puškinova 1
Alexander Dubček (1921 - 1992), Horský park
Alexander Albrecht - Ján Albrecht, Kapitulská 1
Adolf Frankl (1903 - 1983), Ventúrska 16

Kamerové systémy