M. Tyrš založil v roku 1865 v Prahe český telocvičný spolok, ktorému dal názov Sokol. Cez športovú výchovu sa snažil o mravnú a národnú obrodu krajiny. Tejto myšlienke a udržaniu Sokola sa venoval celý život. Sokolské hnutie sa rozšírilo v slovanskom prostredí.

Akademický sochár Jozef Pospíšil vytvoril bustu M. Tyrša z mramoru roku 1932. V roku 1937 odhalili bustu Tyrša na kamennom podstavci v priestore Sadu Janka Kráľa v Petržalke. O rok bustu odstránili a dlho bola nezvestná. V roku 1988 ju našli dosť poškodenú na skládke odpadu pri Bratislave. Na náklady Múzea telesnej kultúry bola zrekonštruovaná a v roku 1995 vystavená vo vestibule ústredia Sokola.

 

Zdenka Letenayová: Predmet ako nositeľ príbehu. Pilotný..., in: Múzejná dokumentácia druhej polovice 20. storočia na Slovensku, str. 105, 2012?

Blízke pamätníky

Kamerové systémy