Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska ustanovené po vzniku Československa a vedené Vavrom Šrobárom sídlilo prechodne v Skalici a v Žiline. Do Bratislavy sa presťahovalo po jej obsadení československými vojakmi a usídlilo sa 4. februára 1919 v budove bývalého veliteľstva rakúsko-uhorskej armády na Gondovej ulici.
Pamätnú tabuľu pripomínajúcu horeuvedenú udalosť dal zhotoviť terajší užívateľ budovy Filozofická fakulta UK. Jej iniciátormi boli profesor fakulty Martin Slobodník a starosta bratislavského Starého mesta Radoslav Števčík. Autorkami pamätnej tabule sú študentky VŠVÚ Soňa Halásová a Linda Pavelková. Na priečelí budovy na Gondovej ulici ju spoločne odhalili Radoslav Števčík, dekan filozofickej fakulty Jaroslav Šušol, rektor UK Karol Mičieta a zástupca českého veľvyslanectva Pavel Sladký 29. októbra 2018.

 

Seminár o Československu otvoril aj otázky nacionalizmu, 29. 10. 2018, in: uniba.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy