Miloš Ruppeldt sa narodil v Liptovskom Mikuláši v hudobne a literárne vzdelanej rodine. Absolvoval konzervatórium v Lipsku, hudobný ústav v Argentíne a dlhodobejšie pôsobil medzi tamojšími krajanmi. Po návrate bol odoslaný na ruský vojnový front. Vrátil sa ako legionár a usadil sa v Bratislave. V roku 1919 založil spolu s M. Schneiderom – Trnavským a A. Kolískom Hudobnú školu pre Slovensko. Stal sa jej prvým riaditeľom a dlhoročným pedagógom. Bol zakladateľom predchodcu Slovenskej filharmónie a dirigentom Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčíne. Venoval sa aj evanjelickej chrámovej hudbe a zostavoval hudobný program pre skoré vysielania Slovenského rozhlasu. V roku 1939 bol jeho riaditeľom. Popri hudbe sa venoval prekladom beletrie z viacerých jazykov. Pochovaný je na bratislavskom cintoríne na Kozej bráne.
Na budove hudobnej školy (jezuitského kláštora) Milošovi Ruppeldtovi odhalili 6. novembra 1969 pamätnú tabuľu s bustou z bronzu od sochára Alexandra Viku. V roku 2006 bronzovú tabuľu ukradli. V nasledujúcom bola nahradená kópiou z lacnejšieho materiálu.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy