Milan Rastislav Štefánik, rodák z Košarísk, získal najvyššie vzdelanie v Prahe, kde spoznal profesora T. G. Masaryka. Vzápätí odišiel do Francúzska, aby sa uplatnil ako hvezdár. Obdržal francúzske občianstvo, v roku 1915 sa prihlásil do vojenského francúzskeho letectva, v ktorom využili jeho znalosti meteorológie. Po príchode organizátorov československého odboja T. G. Masaryka a E. Beneša do Paríža im sprostredkoval stretnutia s francúzskymi politikmi a začiatkom roka 1916 s nimi založil Národnú radu československú (ČSNR). Francúzsko oficiálne povolilo založenie československej armády, spočiatku podriadenej francúzskemu veleniu a neskôr priamo ČSNR. Už v tom roku vykonal Štefánik cesty do Ruska a Rumunska pre nábor československých zajatcov a v roku 1917 do USA pre nábor dobrovoľníkov. Začiatkom nasledujúceho roka v hodnosti plukovníka francúzskej armády vyrokoval v Taliansku zmluvu o organizovaní samostatnej československej armády. Členovia ČSNR po medzinárodnom uznaní v USA prezentovali vládne funkcie pripravovanej republiky už 14. októbra 2018, Štefánik sa stal ministrom vojny. V tej dobe na ceste medzi Tokiom a Vladivostokom pripravoval návrat légií z Ruska. Rusko opustil 25. januára 1919 a odišiel do Paríža a potom nakrátko do Talianska za svojou priateľkou. Po odlete na Slovensko 4. mája 1919 tragicky zahynul v Ivanke pri Dunaji.
Zákonom 170 Zb. z. n. zo dňa 25. júna 1937 bola v Košiciach zriadená univerzita Vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika. Po Viedenskej arbitráži, keď pripadli Košice a južné Slovensko Maďarsku, sa škola začala sťahovať do Bratislavy. Umiestnila sa v budove, ktorá bola postavená v 20. rokoch minulého storočia pre Polytechnické učilište. Ale Štefánikovo meno bolo z názvu univerzity vypustené. Dnes je budova sídlom rektorátu STU.
Vo vstupnom priestore budovy bola 1. júla 2002 M. R. Štefánikovi odhalená pamätná tabuľa z čiernej žuly. Tabuľu venovala Nadácia Milana Rastislava Štefánika a jej realizácia bola dielom univerzity. Na tabuli je gravírovaná Štefánikova podobizeň a jeho citát s podpisom. Sprevádza ich informácia, že univerzita od roku 1937 niesla jeho meno.

 

Ján Maniaček: Posol hviezdnych diaľav – Osudy pamätníkov Milana Rastislava Štefánika na Slovensku, Brezová pod Bradlom 2012, str. 26, 27

Blízke pamätníky

Kamerové systémy