Hudobný skladateľ Mikuláš Moyzes sa od detstva venoval hudbe, hudobné vzdelanie zavŕšil zložením riadnych skúšok na Maďarskej kráľovskej akadémii v roku 1918, po ktorých získal aprobáciu profesora hudby. Počas života pôsobil na učiteľských postoch, pre potreby hudobného vzdelania napísal i niektoré učebnice. Dokonale ovládal hru na organe i klavíri, na verejných vystúpeniach po východnom Slovensku väčšinou interpretoval vlastné skladby.
Mikulášovi Moyzesovi odhalili 19. októbra 1972 pomník s bronzovou bustou v Sade Janka Kráľa v Petržalke. Autorom busty bol sochár Karol Lacko. Busta bola odcudzená v roku 1989, neskôr bol poškodený aj masívny päťtonový podstavec pomníka, ktorý po roku 2001 uložili do depozitu v Čiernom lese. V roku 2014 bol pomník po renovácii osadený na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu. Jeho reštaurovanie vykonal sochár Ladislav Chamuti, náklady na projektovú dokumentáciu a reštaurovanie pomníka predstavovali takmer 5,5 tisíc €. Na pomníku je osadená skladateľova busta, dnes už z umelého materiálu. Na prvý pohľad si to neuvedomíte, ale masívne telo podstavca je v tvare štylizovanej hudobnej noty.

www.gib.bratislava.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy