Maďarský romantický básnik Mihály Vörösmarty (1800 - 1855) sa narodil v nižšej šľachtickej rodine, právnické vzdelanie si však mohol dovoliť len vďaka súbežnej vychovávateľskej práci v rodine Sándora Perczela. Po včasných básnických úspechoch sa venoval len literatúre. Podpora maďarskej revolúcie mu skomplikovala ďalší život. Jeho rodina žila v hmotnej núdzi, sám Vörösmarty trpel depresiami. Zdravotné problémy ho donútili sa presťahovať do Budapešti, kde vzápätí zomrel. Jeho pohreb mal národný charakter, o ďalší život vdovy a troch jeho detí bolo postarané z veľkorysej finančnej zbierky.
Maďarský revolučný básnik so slovenskými koreňmi Sándor Petőfi (* 1823), pôvodným menom Alexander Petrovič, bol veľkou osobnosťou maďarskej revolúcie. Po bojoch v Sedmohradsku v radoch maďarskej armády proti intervenčnej ruskej armáde zostal od 31. júla 1849 nezvestný. Aj keď sa jeho telo nenašlo, predpokladalo sa, že padol. Podľa informácií z novšej doby bol však odvlečený ako zajatec na Sibír. Pracoval tam v baniach, opätovne sa oženil, mal potomka(ov) a zomrel v máji 1856. Objavila sa fotografia jeho náhrobného kríža so spomenutým rokom a aj hrob, ktoré ako dôkazy však boli prijaté s nedôverou.
Asi v roku 1899 bol dostavaný nárožný bytový dom na Palisádach, ktorý sa stal základom novovzniknutej Sládkovičovej ulice. Na dome boli fasádne výklenky s bustami dvoch maďarských romantických básnikov. Vörösmartyho bustu osadili zo strany novozaloženej ulice, ktorá v tom čase niesla jeho meno. Petőfiho busta bola osadená zo strany Palisád.

Vörösmarty Mihály élete, in: arcanum.com;
Renáta Némethová: Sándor Petőfi (Alexander Petrovič) ako ho nepoznáme..., 1. 1. 2021, in: vkport.sk;
Bratislavský topografický lexikon, Bratislava 1990, str. 260

Blízke pamätníky

Kamerové systémy