V 17. storočí sa na Hlavnom námestí nachádzala drevená strážnica, ktorá vyhorela roku 1767 a ešte ten rok staviteľ M. Walch postavil murovanú strážnicu, ktorá tu plnila svoju úlohu až do odstránenia v 60-tych rokoch 19. storočia.

Na pamäť existencie strážnice dala zhotoviť Bratislavská vodárenská spoločnosť na Hlavnom námestí strážnu búdku s bronzovým vojakom - strážnikom. Autorom projektu strážnej búdky boli akademický maliar Marián Prešnajder a architekti Otto Grossmann a Juraj Šimek. Búdku osadili na námestí 22. apríla 2006.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy