Po druhej svetovej vojne Slovensko zorganizovalo akciu na návrat vysídlených Slovákov a ich potomkov do vlasti. V akcii pod názvom Vlasť volá sa angažovala Matica slovenská.

MS a spolky Slovákov v zahraničí na pamäť tejto akcie dali osadiť v roku 2008 pamätnú tabuľu na budove sídla MS v Bratislave na Grösslingovej ulici.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy