Prozaik Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, pôsobil dlhé roky na Chorvátskom ostrove Brač a neskôr medzi chorvátskymi vysťahovalcami v Chile. Zomrel v Chorvátsku.
Bronzovú sochu sediaceho spisovateľa umiestnili v Medickej záhrade v Bratislave v roku 1984. Podstavec pre ňu navrhol architekt Dušan Kuzma. Odliatok sochy však čakal už od roka 1976 na svoje umiestnenie v Slovenskom kultúrnom spolku v Buenos Aires. Autorom sochy bol chorvátsky sochár Ivan Meštrović z USA, ktorý na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia vytvoril jej podobu v sadre. Argentínski Slováci ju chceli v roku 1961 odhaliť v meste Punta Arenas v čilskej Patagónii, v dlhoročnom Kukučínovom pôsobisku. Peniaze na ňu venoval slovenský kazateľ J. Lacho. Meštrović veľkú sadrovú sochu (2,2 m) zaslal už v roku 1961 do južnej Ameriky. Pre nedostatok peňazí a krízu k jej osadeniu neprišlo.
Slovenskí jezuiti v Kanade neskôr prejavili o sochu záujem a zložili 5 tisíc dolárov, za ktoré sa odliali dve sochy z bronzu. Prvý odliatok odhalili 2. septembra 1973 na slovenských jezuitských pozemkoch v kanadskej Cambridge počas posviacky strediska. Druhý odliatok mal byť určený pre pôvodný zámer. Odkúpil ho však Július Rudinský (slovenský entomológ žijúci v USA) aj s manželkou Normou pre oregonskú univerzitu v Corvallis v roku 1974. J. Rudinský však zaplatil aj ďalší odliatok, ktorý chcel venovať Matici slovenskej do Martina. Socialistický režim sa však dlho zdráhal prevziať dar od amerických emigrantov (medzitým sa uvažovalo sochu odhaliť aj priamo v Buenos Aires) a keď k tomu aj nakoniec privolil, nebolo to v Martine. Potom, čo sa socha dostala na Slovensko, bola v roku 1983 zreštaurovaná M. Balážom a V. Kapusníkom. Pri odhalení sochy v Medickej záhrade v Bratislave vtedajší minister kultúry M. Válek o štedrých emigrantoch nepovedal ani slovo.
Redakcia Literárneho týždenníka a Spolok slovenských spisovateľov usporiadali zbierku na tabuľu vďaky za Kukučínovu sochu. Z výnosu vyše 2, 5 tis. € bola necelá polovica použitá na zhotovenie textovej tabule a jej osadenie v Medickej záhrade za sochou v decembri 2019. Zvyšok mal byť použitý na údržbu sochy a úpravu jej okolia.

 

Stanislav E. Jančárik: Slovenská Argentína, Martin 1996, str. 36-38;
Úspešné zavŕšenie finančnej zbierky, 23. 1. 2020, in: literarnytyzdennik.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy