Prozaik Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, pôsobil dlhé roky na Chorvátskom ostrove Brač a neskôr medzi chorvátskymi vysťahovalcami v Chile. Zomrel v Chorvátsku.
Bronzovú sochu sediaceho spisovateľa umiestnili v Medickej záhrade v Bratislave v roku 1984. Podstavec pre ňu navrhol architekt Dušan Kuzma. Odliatok sochy však čakal už od roka 1976 na svoje umiestnenie v Slovenskom kultúrnom spolku v Buenos Aires. Autorom sochy bol chorvátsky sochár Ivan Meštrović z USA, ktorý na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia vytvoril jej podobu v sadre. Argentínski Slováci ju chceli v roku 1961 odhaliť v meste Punta Arenas v čilskej Patagónii, v dlhoročnom Kukučínovom pôsobisku. Peniaze na ňu venoval slovenský kazateľ J. Lacho. Meštrović veľkú sadrovú sochu (2,2 m) zaslal už v roku 1961 do južnej Ameriky. Pre nedostatok peňazí a krízu k jej osadeniu neprišlo.
Slovenskí jezuiti v Kanade neskôr prejavili o sochu záujem a zložili 5 tisíc dolárov, za ktoré sa odliali dve sochy z bronzu. Prvý odliatok odhalili 2. septembra 1973 na slovenských jezuitských pozemkoch v kanadskej Cambridge počas posviacky strediska. Druhý odliatok mal byť určený pre pôvodný zámer. Odkúpil ho však Július Rudinský (slovenský entomológ žijúci v USA) aj s manželkou Normou pre oregonskú univerzitu v Corvallis v roku 1974. J. Rudinský však zaplatil aj ďalší odliatok, ktorý chcel venovať Matici slovenskej do Martina. Socialistický režim sa však dlho zdráhal prevziať dar od amerických emigrantov (medzitým sa uvažovalo sochu odhaliť aj priamo v Buenos Aires) a keď k tomu aj nakoniec privolil, nebolo to v Martine. Potom, čo sa socha dostala na Slovensko, bola v roku 1983 zreštaurovaná M. Balážom a V. Kapusníkom. Pri odhalení sochy v Medickej záhrade v Bratislave vtedajší minister kultúry M. Válek o štedrých emigrantoch nepovedal ani slovo.
Redakcia Literárneho týždenníka a Spolok slovenských spisovateľov usporiadali zbierku na tabuľu vďaky za Kukučínovu sochu. Z výnosu vyše 2, 5 tis. € bola necelá polovica použitá na zhotovenie textovej tabule a jej osadenie v Medickej záhrade za sochou v decembri 2019. Zvyšok mal byť použitý na údržbu sochy a úpravu jej okolia.

 

Stanislav E. Jančárik: Slovenská Argentína, Martin 1996, str. 36-38;
Úspešné zavŕšenie finančnej zbierky, 23. 1. 2020, in: literarnytyzdennik.sk

Blízke pamätníky

Maximilián I. (1527 - 1576), Hlavné námestie
Maximilián I. (1527 - 1576), Hlavné námestie
 • Súradnice:
  48.14338203817319, 17.108137607574463
Matej Bel (1684 - 1749), Panenská 28
Matej Bel (1684 - 1749), Panenská 28
 • Súradnice:
  48.147933743233445, 17.104690968990326
Mať volá, Grösslingova 23
Mať volá, Grösslingova 23
 • Súradnice:
  48.14424827199115, 17.11571216583252
Martin Benka (1888 - 1971), Nám. M. Benku
Martin Benka (1888 - 1971), Nám. M. Benku
 • Súradnice:
  48.15317166238084, 17.12283879518509
Mária Terézia (1717 - 1780), Grasalkovičova záhrada
Mária Terézia (1717 - 1780), Grasalkovičova záhrada
 • Súradnice:
  48.15033200507163, 17.107901573181152
Mária Terézia (1717 - 1780), Rázusovo nábrežie
Mária Terézia (1717 - 1780), Rázusovo nábrežie
 • Súradnice:
  48.13990263771198, 17.110621333122253
Marek Čulen (1887 - 1957), Nám. slobody
Marek Čulen (1887 - 1957), Nám. slobody
 • Súradnice:
  48.15394448506968, 17.11018145084381
Lutherov dom, Palisády 46, 48
Lutherov dom, Palisády 46, 48
 • Súradnice:
  48.148729186009874, 17.105557322502136
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Štúrova 5
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Štúrova 5
 • Súradnice:
  48.14314579004935, 17.113641500473022
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Panská 26
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Panská 26
 • Súradnice:
  48.14168528461306, 17.10582822561264
Ľudovít Štúr - Slovenské národné noviny, Panenská 1
Ľudovít Štúr - Slovenské národné noviny, Panenská 1
 • Súradnice:
  48.14736166544135, 17.10197925567627
Ľudovít Štúr - poslanec Uhorského snemu, Michalská 1
Ľudovít Štúr - poslanec Uhorského snemu, Michalská 1
 • Súradnice:
  48.14396682843891, 17.106506824493408
Laura Jarná (1912 - 2003), Michalská priekopa
Laura Jarná (1912 - 2003), Michalská priekopa
 • Súradnice:
  48.145386523955885, 17.10695743560791
Ladislav Novomeský - predseda SAVU, Štúrova 9
Ladislav Novomeský - predseda SAVU, Štúrova 9
 • Súradnice:
  48.14283411601612, 17.114081382751465
Kultúrny život, Štúrova 14
Kultúrny život, Štúrova 14
 • Súradnice:
  48.1422437417569, 17.114628553390503
Karol Šmidke (1897 - 1952), Dostojevského rad 1
Karol Šmidke (1897 - 1952), Dostojevského rad 1
 • Súradnice:
  48.1414279489389, 17.117294669151306
Karol Scherz (1807 - 1888), Žižkova 3
Karol Scherz (1807 - 1888), Žižkova 3
 • Súradnice:
  48.140142460223345, 17.097695767879486
Karel Kryl (1944 - 1994), Nám. slobody
Karel Kryl (1944 - 1994), Nám. slobody
 • Súradnice:
  48.15265647061161, 17.110642790794373
Kanonici, Kapitulská 18
Kanonici, Kapitulská 18
 • Súradnice:
  48.143238857621924, 17.105069160461426
Juraj Rafael Donner (1693 - 1741), Rudnayovo námestie
Juraj Rafael Donner (1693 - 1741), Rudnayovo námestie
 • Súradnice:
  48.141634910117205, 17.10519254207611
Jur Hronec (1881 - 1959), Bernolákova 1
Jur Hronec (1881 - 1959), Bernolákova 1
 • Súradnice:
  48.15588658612485, 17.120655477046967
Július Satinský (1941 - 2002), Dunajská
Július Satinský (1941 - 2002), Dunajská
 • Súradnice:
  48.14533612752596, 17.117621898651123
Jozef Poeck (1823 - 1895), Blumentálsky kostol
Jozef Poeck (1823 - 1895), Blumentálsky kostol
 • Súradnice:
  48.15280959842314, 17.118802070617676
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Nám. SNP 34
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Nám. SNP 34
 • Súradnice:
  48.14549390491376, 17.109092473983765
Jozef Könyöky (1829 - 1900), Stará radnica
Jozef Könyöky (1829 - 1900), Stará radnica
 • Súradnice:
  48.143711351925496, 17.108824253082275
Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940), Tajovského 8
Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940), Tajovského 8
 • Súradnice:
  48.161398990942025, 17.095163762569427
Johann Andreas Bäumler (1847 - 1926), Horský park
Johann Andreas Bäumler (1847 - 1926), Horský park
 • Súradnice:
  48.15676445447504, 17.09494650363922
Jaro Filip (1949 - 2000), Moyzesova 8
Jaro Filip (1949 - 2000), Moyzesova 8
 • Súradnice:
  48.15076104137397, 17.104897499084473
Janko Jesenský (1874 - 1945), Somolického 2
Janko Jesenský (1874 - 1945), Somolického 2
 • Súradnice:
  48.15069419935414, 17.103540301322937
Ján Stanislav (1904 - 1977), Grösslingova 23
Ján Stanislav (1904 - 1977), Grösslingova 23
 • Súradnice:
  48.144243209886426, 17.11573898792267
Ján Pavol II., kostol uršulíniek
Ján Pavol II., kostol uršulíniek
 • Súradnice:
  48.145101042142095, 17.109202444553375
Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Klobučnícka 2
Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Klobučnícka 2
 • Súradnice:
  48.144168146777254, 17.110100984573364
Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Rigeleho
Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Rigeleho
 • Súradnice:
  48.14075923963928, 17.10649609565735
Ján Levoslav Bella (1843 - 1936), Šulekova
Ján Levoslav Bella (1843 - 1936), Šulekova
 • Súradnice:
  48.14884821783787, 17.098259031772614
Ján Langoš (1946 - 2006), Nám. SNP 28
Ján Langoš (1946 - 2006), Nám. SNP 28
 • Súradnice:
  48.145243348996004, 17.110787630081177
Ján Kostra (1910 - 1975), Medená 35
Ján Kostra (1910 - 1975), Medená 35
 • Súradnice:
  48.14248006854209, 17.112737596035004
Ján Jamnický (1908 - 1972), Konventná 11
Ján Jamnický (1908 - 1972), Konventná 11
 • Súradnice:
  48.14711089513221, 17.104508578777313
Ján Hollý (1785 - 1849), Rudnayovo námestie
Ján Hollý (1785 - 1849), Rudnayovo námestie
 • Súradnice:
  48.14204487252144, 17.105763852596283
Johann Andreas Segner (1704 - 1777), Nábr. Ludvíka Svobodu
Johann Andreas Segner (1704 - 1777), Nábr. Ludvíka Svobodu
 • Súradnice:
  48.139844418549366, 17.0986345410347
Ján Ambruš (1899 - 1994), Panenská 11
Ján Ambruš (1899 - 1994), Panenská 11
 • Súradnice:
  48.147710157686134, 17.102864384651184
Ivan Vazov (1850 - 1921), Vazovova 4
Ivan Vazov (1850 - 1921), Vazovova 4
 • Súradnice:
  48.15421964646639, 17.11674213409424
Ivan Stodola (1888 - 1977), Grösslingova 43
Ivan Stodola (1888 - 1977), Grösslingova 43
 • Súradnice:
  48.14469913149282, 17.118608951568604
Karvaš - Markovič - Gavora, Svoradova 11
 • Súradnice:
  48.145271984019914, 17.101013660430908
Ignác Gessay (1874 - 1928), Grösslingova 23
Ignác Gessay (1874 - 1928), Grösslingova 23
 • Súradnice:
  48.144260431267114, 17.1159428358078
Charles Foerster (1860 - 1925), Horský park
Charles Foerster (1860 - 1925), Horský park
 • Súradnice:
  48.15727877159117, 17.091032173419194
Hryhorij Savič Skovoroda (1722 - 1794), Panská 26
Hryhorij Savič Skovoroda (1722 - 1794), Panská 26
 • Súradnice:
  48.141738328666726, 17.105935513973236
Holokaust Židov, Panská
Holokaust Židov, Panská
 • Súradnice:
  48.1413631555145, 17.104811668395996
Holokaust Židov
Holokaust Židov
 • Súradnice:
  48.14384737220665, 17.082656621932983
Heinrich Justi (1804 - 1878), Horský park
Heinrich Justi (1804 - 1878), Horský park
 • Súradnice:
  48.15756209286592, 17.090617418289185
Hans Christian Andersen (1805 - 1875), Hviezdoslavovo námestie
Hans Christian Andersen (1805 - 1875), Hviezdoslavovo námestie
 • Súradnice:
  48.14087632086396, 17.10569143295288
FRTJ, Dunajská 36
FRTJ, Dunajská 36
 • Súradnice:
  48.14533308777094, 17.118008136749268
Franz Schmidt (1874 - 1939), Uršulínska
Franz Schmidt (1874 - 1939), Uršulínska
 • Súradnice:
  48.145372206477845, 17.109296321868896
František Palacký (1798 - 1876), Palackého
František Palacký (1798 - 1876), Palackého
 • Súradnice:
  48.14169342529299, 17.111002206802368
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tajovského 28
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tajovského 28
 • Súradnice:
  48.160059838908786, 17.09697961807251
France Prešeren (1800 - 1849), Prešernova
France Prešeren (1800 - 1849), Prešernova
 • Súradnice:
  48.140122791952166, 17.115068435668945
Flóris Rómer (1815 - 1889), nádvorie Starej radnice
Flóris Rómer (1815 - 1889), nádvorie Starej radnice
 • Súradnice:
  48.143725669866825, 17.10896372795105
Filmový chodník slávy, Laurinská
Filmový chodník slávy, Laurinská
 • Súradnice:
  48.143976233193136, 17.111753225326538
Franz Liszt (1811 - 1886), Rudnayovo námestie
Franz Liszt (1811 - 1886), Rudnayovo námestie
 • Súradnice:
  48.14180825847358, 17.10549294948578
Franz Liszt - koncert v Prešporku 1820, Ventúrska 11
Franz Liszt - koncert v Prešporku 1820, Ventúrska 11
 • Súradnice:
  48.143396356206324, 17.10643172264099
Ferdinand Martinengo (1821 - 1895), Kýčerského
Ferdinand Martinengo (1821 - 1895), Kýčerského
 • Súradnice:
  48.1554625, 17.1110381
Felicián Jozef Môcik (1861 - 1917), kostol uršulíniek
 • Súradnice:
  48.1450227297789, 17.109403610229492
Československá federácia, Bratislavský hrad
Československá federácia, Bratislavský hrad
 • Súradnice:
  48.14191645374999, 17.100788354873657
Študenti evanjelického lýcea, Konventná 13
Študenti evanjelického lýcea, Konventná 13
 • Súradnice:
  48.14720481120253, 17.104854583740234
Eugen Filkorn (1881 - 1974), Svoradova 13
Eugen Filkorn (1881 - 1974), Svoradova 13
 • Súradnice:
  48.145549077926965, 17.10019826889038
Emil Vidra, Banskobystrická 8
Emil Vidra, Banskobystrická 8
 • Súradnice:
  48.150118231658894, 17.109017372131348
Elo Šándor (1896 - 1952), Palisády 28
Elo Šándor (1896 - 1952), Palisády 28
 • Súradnice:
  48.148679437804574, 17.102301120758057
Elektrické osvetlenie, Grasalkovičova záhrada
Elektrické osvetlenie, Grasalkovičova záhrada
 • Súradnice:
  48.1505817677968, 17.107134461402893
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Nábr. Ludvíka Svobodu
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Nábr. Ludvíka Svobodu
 • Súradnice:
  48.14077608962754, 17.0924574136734
Dunajská flotila, Vajanského nábrežie
Dunajská flotila, Vajanského nábrežie
 • Súradnice:
  48.139859680677006, 17.112386226654053
Dmitrij Ivanovič Mendelejev - periodická sústava prvkov, Radlinského
Dmitrij Ivanovič Mendelejev - periodická sústava prvkov, Radlinského
 • Súradnice:
  48.15021411534138, 17.114011645317078
Deklarácia o zvrchovanosti - Ústava SR, Župné nám. 12
Deklarácia o zvrchovanosti - Ústava SR, Župné nám. 12
 • Súradnice:
  48.145831083276725, 17.106139361858368
Košanová - Sivák - Holík († 1968), Šafárikovo nám. 6
Košanová - Sivák - Holík († 1968), Šafárikovo nám. 6
 • Súradnice:
  48.14131954015648, 17.115889191627502
Červenej armáde - osloboditeľke, Nám. Eugena Suchoňa
Červenej armáde - osloboditeľke, Nám. Eugena Suchoňa
 • Súradnice:
  48.14166947807685, 17.109891772270203
Bulharským partizánom, Vajanského nábrežie
Bulharským partizánom, Vajanského nábrežie
 • Súradnice:
  48.139938435213686, 17.11124897003174
Bratislavský poludník, Nábr. Ludvíka Svobodu
Bratislavský poludník, Nábr. Ludvíka Svobodu
 • Súradnice:
  48.13974860279183, 17.100978791713715
Bratislavský mier - 1805, Primaciálne nám. 3
Bratislavský mier - 1805, Primaciálne nám. 3
 • Súradnice:
  48.14388649204596, 17.10968255996704
Bosorka, hradný vrch
Bosorka, hradný vrch
 • Súradnice:
  48.14318491042337, 17.102915346622467
Bojovníkom proti Osmanom, Gorazdova
Bojovníkom proti Osmanom, Gorazdova
 • Súradnice:
  48.15780543163776, 17.098374366760254
Björnstjerne Björnson (1832 - 1910), Björnsonova 2, 4
Björnstjerne Björnson (1832 - 1910), Björnsonova 2, 4
 • Súradnice:
  48.155164428551544, 17.114381790161133
Biatec, Ul. Imricha Karvaša
Biatec, Ul. Imricha Karvaša
 • Súradnice:
  48.15285970231707, 17.114338874816895
Béla Bartók (1881 - 1945), Špitálska 7
Béla Bartók (1881 - 1945), Špitálska 7
 • Súradnice:
  48.145615603061, 17.113384008407593
Béla Bartók (1881 - 1945), Klariská 5
Béla Bartók (1881 - 1945), Klariská 5
 • Súradnice:
  48.14409077602068, 17.105648517608643
Arthur Fleischmann (1896 - 1990), Biela 6
Arthur Fleischmann (1896 - 1990), Biela 6
 • Súradnice:
  48.144193333885035, 17.107644081115723
Anton Petrák (1912 - 2009), Rybárska brána
Anton Petrák (1912 - 2009), Rybárska brána
 • Súradnice:
  48.14309567667131, 17.10848093032837
Anton Grigorievič Rubinštejn (1829 - 1894), Sedlárska
Anton Grigorievič Rubinštejn (1829 - 1894), Sedlárska
 • Súradnice:
  48.143485304186136, 17.10758239030838
Anton Bernolák (1762 - 1813), Rudnayovo námestie
Anton Bernolák (1762 - 1813), Rudnayovo námestie
 • Súradnice:
  48.14163600221431, 17.10543930530548
Antikvariát Steiner, Ventúrska 20
Antikvariát Steiner, Ventúrska 20
 • Súradnice:
  48.14356732932872, 17.10656851530075
Andrej Kmeť (1841 - 1908), Kmeťovo námestie
Andrej Kmeť (1841 - 1908), Kmeťovo námestie
 • Súradnice:
  48.15510001214381, 17.121055126190186
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), Kapitulská 26
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), Kapitulská 26
 • Súradnice:
  48.14243182785093, 17.105396389961243
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), hradné nádvorie
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), hradné nádvorie
 • Súradnice:
  48.14226725442849, 17.102097272872925
Alžbeta Güntherová - Mayerová (1905 - 1973), Panenská 19
Alžbeta Güntherová - Mayerová (1905 - 1973), Panenská 19
 • Súradnice:
  48.14799427336632, 17.10454612970352
Alois Kolísek (1868 - 1931), Františkánske námestie
Alois Kolísek (1868 - 1931), Františkánske námestie
 • Súradnice:
  48.14383212404819, 17.10816979408264
Alexander Dubček (1921 - 1992), Nám. A. Dubčeka
Alexander Dubček (1921 - 1992), Nám. A. Dubčeka
 • Súradnice:
  48.141763157196685, 17.098551392555237
Alexander Sergejevič Puškin (1799 - 1837), Puškinova 1
Alexander Sergejevič Puškin (1799 - 1837), Puškinova 1
 • Súradnice:
  48.15384799201915, 17.10579196491244
Alexander Dubček (1921 - 1992), Horský park
Alexander Dubček (1921 - 1992), Horský park
 • Súradnice:
  48.15690288551456, 17.094828486442566
Alexander Albrecht - Ján Albrecht, Kapitulská 1
Alexander Albrecht - Ján Albrecht, Kapitulská 1
 • Súradnice:
  48.14397703999347, 17.10456222295761
Adolf Frankl (1903 - 1983), Ventúrska 16
Adolf Frankl (1903 - 1983), Ventúrska 16
 • Súradnice:
  48.143107538184715, 17.106555104255676

Kamerové systémy