Maliar. Narodil sa v Kostolišti, zomrel v Malackách, pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Bol maliarskym učňom, spočiatku pracoval ako tovariš vo Viedni, ale zároveň sa zaujímal o výtvarné umenie. Školil sa u českých maliarov E. Neumanna a A. Kalvodu a výtvarne sa presadil v Čechách a na Morave. V roku 1939 sa presťahoval do Martina. Pri 65. narodeninách dostal titul Národný umelec ako prvý slovenský maliar. Posledné obdobie života prežil v Malackách a Kostolišti.

V Bratislave na námestí pomenovanom po M. Benkovi odhalili 22. októbra 1978 bronzový pomník. Jeho autormi sú sochár Ladislav Snopek a architekt Ladislav Beisetzer.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy