Mária Terézia bola za uhorskú kráľovnú korunovaná 25. júna 1741 v Bratislave. Jazdecká socha rakúsko-uhorskej vladárky Márie Terézie uprostred dvojice maďarských husárov stála od roka 1897 na mieste zrušeného korunovačného pahorku. Bolo to dielo z kararského mramoru od sochára Jána Fadrusza. V roku 1921 bolo rozbité československými legionármi.
Bratislavský okrášľovací spolok obnovil činnosť v roku 2009 a jedným z jeho úsilí bolo obnoviť súsošie v pôvodnom tvare. Zmenšenú hlinenú kópiu podľa fotografií a dochovaných fragmentov sochy vytvorila sochárka Martina Zimanová Matúšová. Od septembra 2011 bola jazdecká socha bez husárov vystavená vyše roka na Rázusovom nábreží. Pri zámere osadiť zamýšľané súsošie na pôvodnom mieste ale vyvstal neprekonateľný kultúrno-spoločenský problém celej snahy, ktorá predpokladala odstránenie Bártfayovho súsošia Ľudovíta Štúra.
Spolok svoj zámer vytesať mramorové súsošie v pôvodnej veľkosti zrevidoval. V tretinovej mierke dal odliať súsošie z bronzu, ktoré na podstavci s matným kovovým vzhľadom nakrátko vystavili 14. marca 2018 pri hoteli Carlton. Od nasledujúceho dňa bolo už premiestnené na nábrežie Dunaja k River Parku. Tiež to malo byť len jeho dočasné umiestnenie, spolok hľadá iné dôstojné frekventované miesto, ale je to ťažké, pretože okrem neho sa k miestu osadenia vyjadrujú pamiatkové úrady a mestské poslanecké zbory. Dúfajme, že socha nakoniec neskončí v interiéri neverejnej alebo ťažko-prístupnej inštitúcie.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy