Dcéra Karola VI. z habsburgského rodu. Od roku 1741 až do smrti bola uhorskou kráľovnou, korunovanou v Prešporku.

Súsošie Márie Terézie od Jána Fadrusza stálo v priestore dnešného Štúrovho námestia až do októbra 1921, keď bolo zničené. Po roku 1989 sa objavili snahy o rekonštrukciu súsošia najmä zo strany vzkrieseného Bratislavského okrášľovacieho spolku. Ten zožal kritiku za snahu odstrániť súsošie Ľudovíta Štúra, aby sa urobil priestor pre kópiu pomníka Márie Terézie. Spolok odvtedy hľadá pre rekonštrukčnú kópiu pomníka nové miesto. Práce na pomníku zadal mladej sochárke Martine Zimanovej, ktorá tvorila dvojmetrovú jazdeckú sochu Márie Terézie z hliny asi 18 mesiacov. Repliku sochy bez husárov odhalili dočasne 3. septembra 2011 na Rázusovom nábreží pri Štúrovom námestí a koncom roka 2012 ju odstránili. Sochárka súbežne dokončila aj sochy dvoch husárov, ktoré mali súsošie dotvoriť. Podľa pôvodných zámerov spolku sa podľa modelov sôch malo v talianskej Carrare vytesať vyše 6 metrov vysoké súsošie z mramoru už v lete 2012. Z týchto zámerov nakoniec zišlo a socha sa zrealizovala neskôr v inej podobe.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy