Rodák z Brodského Marek Čulen stihol odísť za prácou do USA v období pred 1. svetovou vojnou dvakrát. Už v tomto období bol agilný v proletárskej aj politickej oblasti a rovnako po príchode do Československa v roku 1919. Patril k členom KSČ od počiatku jej vzniku a zastupoval ju aj v parlamente. Popri tom bol aj funkcionárom Zväzu maloroľníkov a domkárov na Slovensku. Pre frakčné názorové rozdiely bol z KSČ v roku 1929 vylúčený, ale neskôr ho prijali späť. Po vzniku Slovenského štátu bol krátko väznený, pred ďalším hroziacim zatknutím utiekol do Sovietskeho zväzu. Pracoval tam ako agitátor slovenského vysielania moskovského rozhlasu. V čase SNP priletel na povstalecké územie. Po vojne ako funkcionár KSČ pracoval pri kolektivizácii Slovenska, bol vo vedúcej funkcii Jednotného zväzu slovenských roľníkov a v rokoch 1952-3 bol povereníkom poľnohospodárstva na Slovensku.
Na Námestí slobody v Bratislave odhalili Marekovi Čulenovi 29. augusta 1978 bronzový pomník v nadživotnej veľkosti. Jeho autormi sú sochár Vladimír Môťovský a architekt Štefan Ďurkovič.
Pomníky s bustami mal Čulen odhalené aj v Brodskom a Senici. Tie ale po roku 1989 odstránili.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy