Prvé redaktorské skúsenosti získal Štúr s časopisom Tatranka, ktorý založil profesor Juraj Palkovič v roku 1832. Ich spolupráca skončila v roku 1844 pre Palkovičov odpor k novej Štúrovej slovenčine. Štúr už od roka 1841 pripravoval Slovenské národné noviny. Od roka 1842 podal na Uhorskú miestodržiteľskú radu a ďalšie úrady niekoľko žiadostí o ich povolenie, ktoré panovník Ferdinand V. podpísal 15. januára 1845. Zákonnú kauciu 4 tisíc zlatých za noviny zložil Gašpar Belopotocký. Štúr kanceláriu novín zriadil v prenajatom byte vo Fernolayovom dome na Panenskej ulici. Býval tam spolu so stálymi redaktormi Petrom Kellnerom a Bohušom Nosákom, ktorý mal na starosti literárnu prílohu novín Orol tatranský. Ďalšími spolubývajúcimi a spolupracovníkmi boli Štúrovi súrodenci Janko a Karolína. Noviny vychádzali dvakrát do týždňa, prvé číslo vyšlo 1. augusta 1845. Noviny mali prvé roky asi 400 predplatiteľov, vychádzali v Štúrovej spisovnej slovenčine, príloha Orol tatranský raz týždenne, neskôr v dvojtýždennej periodicite. V revolučných rokoch 1847-8 sa počet predplatiteľov zvýšil na 800, Štúr v tej dobe v novinách uverejňoval svoje poslanecké prejavy zo snemu, ktorý zasadal v Bratislave od 2. novembra 1847 do 11. apríla 1848. Posledné číslo novín vyšlo 9. júna 1948, pretože do platnosti vstúpil nový tlačový zákon, ktorý zdvojnásobil vyššie spomenutú kauciu.
Pamätnú tabuľu na pripomenutie existencie politických novín Ľudovíta Štúra, ktoré vydával v rokoch 1845-48 pod názvom Slovenské národné noviny, dala zhotoviť redakcia novej edície SNN z verejnej zbierky. Odhalili ju predseda Matice slovenskej Jozef Markuš a riaditeľ Kancelárie prezidenta SR Milan Čič 28. októbra 2005 na fasáde domu na Panenskej ulici. Na tomto mieste stával Fernolayov dom, v ktorom bol bolo sídlo redakcie SNN. Mramorovú pamätnú tabuľu zhotovil kamenár Karol Roganský z Krupiny.
Novou pamätnou tabuľou sa nahradila staršia, o ktorej vznik sa tiež zaslúžila redakcia SNN a ktorú na rovnakom mieste odhalili už v auguste 1991. Bola z epoxidu a jej autorkou bola sochárka Ľudmila Cvengrošová.
Na tomto dome však existovala ešte staršia pamätná tabuľa, ktorá tu bola osadená v roku 1969. V obrazovom archíve Slovenskej národnej knižnice Martine existuje čiernobiele foto (z roku 1965 ?) trochu neforemnej pamätnej tabule s plastickým nápisom (viď nižšie) podobného obsahu ako na súčasnej a reliéfnym symbolom Bratislavy - mestskou vežou.

 

NA TOMTO MIESTE STÁL TZV:
FERNOLAYOV DOM, V KTOROM V ROKU
1840 – 1848 BÝVAL ĽUDOVÍT ŠTÚR A BOLA
UMIESTNENÁ REDAKCIA A ADMINISTRÁCIA
SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVÍN
A ORLA TATRÁNSKEHO (1845 – 1848).

 

Blízke pamätníky

Maximilián I. (1527 - 1576), Hlavné námestie
Matej Bel (1684 - 1749), Panenská 28
Mať volá, Grösslingova 23
Martin Kukučín (1861 - 1928), Medická záhrada
Martin Benka (1888 - 1971), Nám. M. Benku
Mária Terézia (1717 - 1780), Grasalkovičova záhrada
Mária Terézia (1717 - 1780), Rázusovo nábrežie
Marek Čulen (1887 - 1957), Nám. slobody
Lutherov dom, Palisády 46, 48
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Štúrova 5
Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Panská 26
Ľudovít Štúr - poslanec Uhorského snemu, Michalská 1
Laura Jarná (1912 - 2003), Michalská priekopa
Ladislav Novomeský - predseda SAVU, Štúrova 9
Kultúrny život, Štúrova 14
Karol Šmidke (1897 - 1952), Dostojevského rad 1
Karol Scherz (1807 - 1888), Žižkova 3
Karel Kryl (1944 - 1994), Nám. slobody
Kanonici, Kapitulská 18
Juraj Rafael Donner (1693 - 1741), Rudnayovo námestie
Jur Hronec (1881 - 1959), Bernolákova 1
Július Satinský (1941 - 2002), Dunajská
Jozef Poeck (1823 - 1895), Blumentálsky kostol
Jozef Murgaš (1864 - 1929), Nám. SNP 34
Jozef Könyöky (1829 - 1900), Stará radnica
Jozef Gregor Tajovský (1874 - 1940), Tajovského 8
Johann Andreas Bäumler (1847 - 1926), Horský park
Jaro Filip (1949 - 2000), Moyzesova 8
Janko Jesenský (1874 - 1945), Somolického 2
Ján Stanislav (1904 - 1977), Grösslingova 23
Ján Pavol II., kostol uršulíniek
Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Klobučnícka 2
Johann Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Rigeleho
Ján Levoslav Bella (1843 - 1936), Šulekova
Ján Langoš (1946 - 2006), Nám. SNP 28
Ján Kostra (1910 - 1975), Medená 35
Ján Jamnický (1908 - 1972), Konventná 11
Ján Hollý (1785 - 1849), Rudnayovo námestie
Johann Andreas Segner (1704 - 1777), Nábr. Ludvíka Svobodu
Ján Ambruš (1899 - 1994), Panenská 11
Ivan Vazov (1850 - 1921), Vazovova 4
Ivan Stodola (1888 - 1977), Grösslingova 43
Ignác Gessay (1874 - 1928), Grösslingova 23
Charles Foerster (1860 - 1925), Horský park
Hryhorij Savič Skovoroda (1722 - 1794), Panská 26
Holokaust Židov, Panská
Holokaust Židov
Heinrich Justi (1804 - 1878), Horský park
Hans Christian Andersen (1805 - 1875), Hviezdoslavovo námestie
FRTJ, Dunajská 36
Franz Schmidt (1874 - 1939), Uršulínska
František Palacký (1798 - 1876), Palackého
Fraňo Kráľ (1903 - 1955), Tajovského 28
France Prešeren (1800 - 1849), Prešernova
Flóris Rómer (1815 - 1889), nádvorie Starej radnice
Filmový chodník slávy, Laurinská
Franz Liszt (1811 - 1886), Rudnayovo námestie
Franz Liszt - koncert v Prešporku 1820, Ventúrska 11
Ferdinand Martinengo (1821 - 1895), Kýčerského
Československá federácia, Bratislavský hrad
Študenti evanjelického lýcea, Konventná 13
Eugen Filkorn (1881 - 1974), Svoradova 13
Emil Vidra, Banskobystrická 8
Elo Šándor (1896 - 1952), Palisády 28
Elektrické osvetlenie, Grasalkovičova záhrada
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Nábr. Ludvíka Svobodu
Dunajská flotila, Vajanského nábrežie
Dmitrij Ivanovič Mendelejev - periodická sústava prvkov, Radlinského
Deklarácia o zvrchovanosti - Ústava SR, Župné nám. 12
Košanová - Sivák - Holík († 1968), Šafárikovo nám. 6
Červenej armáde - osloboditeľke, Nám. Eugena Suchoňa
Bulharským partizánom, Vajanského nábrežie
Bratislavský poludník, Nábr. Ludvíka Svobodu
Bratislavský mier - 1805, Primaciálne nám. 3
Bosorka, hradný vrch
Bojovníkom proti Osmanom, Gorazdova
Björnstjerne Björnson (1832 - 1910), Björnsonova 2, 4
Biatec, Ul. Imricha Karvaša
Béla Bartók (1881 - 1945), Špitálska 7
Béla Bartók (1881 - 1945), Klariská 5
Arthur Fleischmann (1896 - 1990), Biela 6
Anton Petrák (1912 - 2009), Rybárska brána
Anton Grigorievič Rubinštejn (1829 - 1894), Sedlárska
Anton Bernolák (1762 - 1813), Rudnayovo námestie
Antikvariát Steiner, Ventúrska 20
Andrej Kmeť (1841 - 1908), Kmeťovo námestie
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), Kapitulská 26
Alžbeta Uhorská (1207 - 1231), hradné nádvorie
Alžbeta Güntherová - Mayerová (1905 - 1973), Panenská 19
Alois Kolísek (1868 - 1931), Františkánske námestie
Alexander Dubček (1921 - 1992), Nám. A. Dubčeka
Alexander Sergejevič Puškin (1799 - 1837), Puškinova 1
Alexander Dubček (1921 - 1992), Horský park
Alexander Albrecht - Ján Albrecht, Kapitulská 1
Adolf Frankl (1903 - 1983), Ventúrska 16

Kamerové systémy