Ľudovít Štúr s podporou Mikuláša Ostrolúckeho, bývalého podžupana Zvolenskej stolice, požiadal 21. septembra 1847 o poslanecký mandát slobodného kráľovského mesta Zvolen. Mestská rada Zvolena mu ho udelila 30. októbra na svojom zasadaní. Stavovský Uhorský snem zasadal v Bratislave od 2. novembra 1847 do 11. apríla 1848. Štúr v ním vydávaných Slovenských národných novinách venoval pozornosť už prípravám snemu a po jeho zahájení uverejňoval komentované spravodajstvo z jeho priebehu. Uverejnil v nich svoje parlamentné prejavy; 17. 11. vystúpil na obhajobu práv slobodných kráľovských miest, 21. decembra 1847 za vykúpenie poddaných z urbárskych povinností, 15. 1. 1848 za vyučovanie na ľudových školách v materinskej reči, 6. 3. za zrušene poddanstva, 13. 3. za volebné práva menších slobodných miest. Podľa iného zdroja mal na sneme vystúpiť celkom 11-krát. Po kulminácii revolučných nálad v spoločnosti aj v parlamente sa stal terčom nepríjemných atakov maďarsky zameraných poslancov a po spomenutom poslednom vystúpení sa z rokovania snemu stiahol.
Pamätná tabuľa venovaná Ľudovítovi Štúrovi bola na bývalej budove Uhorskej kráľovskej komory, sídle snemových zasadaní v rokoch 1847-48, odhalená 11. októbra 1922. Zhotoviť ju dala mládež (evanjelická ?, akademická ?). Tabuľa bola z ružového mramoru bez výtvarných doplnkov. Pre jednoduché a skromné riešenie sa tabuľu pokúsili v roku 1925 doplniť o fasádny rám, ktorý mal navrhnúť architekt František Faulhammer, ale záležitosť sa nedoriešila. O desaťročie neskôr sa v rámci Štúrovho výročia objavila snaha slovenských spolkov z Prahy nahradiť pamätnú tabuľu novou žulovou s ešte rozsiahlejším nápisom a Štúrovou podobizňou z bronzu. Pamätnú tabuľu mal navrhnúť sochár Jozef Pospíšil. Problém spôsobovali priveľké rozmery zamýšľanej tabule a celá vec sa nakoniec zrušila pre krátkosť času do jej plánovaného odhalenia 28. októbra 1936.

Fedor Ruppeldt: Almanach Cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919-1928, 1930, str. 335;
Tomáš Kowalski: Ľudovít Štúr vo výtvarných pamiatkach, in: Monument revue 1/2015, str. 45, 50

Blízke pamätníky

Kamerové systémy