Rodáka z Pezinka Ľudovíta Rajtera priviedol k hudbe už v skorom detstve otec. Rodina sa z pracovných dôvodov presťahovala v roku 1910 do Bratislavy. Najvyššie hudobné vzdelanie získal na školách v Budapešti a vo Viedni. Po pedagogickom pôsobení v Bratislave sa od roku 1934 stal dirigentom Maďarského rozhlasu, popri ktorom vykonával aj povolanie pedagóga na Vysokej hudobnej škole Ferenca Liszta v Budapešti. Po tragických osobných zážitkoch z konca vojny sa v roku 1945 vrátil do Bratislavy. Na Slovensku sa venoval založeniu Slovenskej filharmónie, stal sa na dlhú dobu jej prvým dirigentom. Od vzniku Vysokej školy múzických umení bol jej pedagógom. V rokoch 1968 až 1977 bol šéfdirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Ako skladateľ bol autorom viacerých orchestrálnych kompozícií, ktoré však zostali v tieni jeho dirigentského umenia.
Ľudovítovi Rajterovi odhalili 27. júla 2006 pamätnú tabuľu v Bratislave na Fándlyho ulici na dome, v ktorom býval. Venovalo ju Hudobné centrum.

 

ŠC: Ľudovít Rajter (* 30. 7. 1906 Pezinok - † 6. 7. 2000 Bratislava), in: literarny-tyzdennik.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy