Rodák zo Šamorína Lajos Klimits spojil život z Bratislavou. Stal sa významnou osobnosťou kultúry Maďarov v medzivojnovom Československu, bol členom viacerých maďarských kultúrnych spolkov. V maďarskom jazyku skladal poéziu náboženského a národného charakteru. Pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.
L. Klimitsovi bola v roku 2015 osadená na fasáde domu na Medenej ulici jednoduchá pamätná tabuľa. Podľa jej znenia v tomto dome žil. Iniciátorom pamätnej tabule bol Zoltán Mego.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy