Kostolík pri Ondrejskom cintoríne je v správe gréckokatolíckej cirkvi. Je jej katedrálnym chrámom a v októbri 1972 bol po oprave posvätený biskupom Vasiľom Hopkom.

11. mája 2013 odhalil a posvätil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák na priečelí chrámu pamätnú tabuľu venovanú všetkým kňazom farnosti. Bolo to v deň liturgickej spomienky na blahoslaveného Vasiľa Hopku, ale podľa venovania na tabuli je zrejmé, že pôvodne sa ju chystali odhaliť už pri výročí rekonštrukcie a posvätenia chrámu 28. októbra 2012. Autorom pamätnej tabule je akademický sochár Michal Gavuľa.

 

Stano Gabor: Pamätná tabuľa kňazom pôsobiacim v Bratislave, 13. 5. 2013, in: grkatba.sk

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy