Kino Elektro Bioskop začalo premietať ako prvé verejné kino v Uhorsku v roku 1905 v hostinci U zeleného stromu (na mieste dnešného hotelu Carlton). Od roku 1913 premieta už v novej budove a do súčasnosti sa zachovalo pod názvom Kino Mladosť.

Autorom myšlienky osadiť pamätnú tabuľu na pripomienku prvého verejného kina bol viceprimátor Bratislavy Ján Budaj. Autorkou pamätnej tabule bola výtvarníčka Elena Pätoprstá. Odhalili ju 17. decembra 2013 na fasáde budovy kina na Hviezdoslavovom námestí spolu s odhalením busty herca Jozefa Krónera. Realizácia pamätnej tabule bola spolufinancovaná z verejnej zbierky a mestom Bratislava.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy