Prešporský rodák Karol Scherz de Vasoja bol farárom v Zuckermandli v kostole Najsvätejšej Trojice pod bratislavským hradom. Bol veľkým ľudomilom. Zahynul tragicky nasledujúci deň po zranení, keď ho na Špitálskej ulici zrazil konský záprah. Pochovaný je na Ondrejskom cintoríne.

Vďační obyvatelia Zuckermandlu mu roku v 1908 odhalili na priečelí fary pri kostole pamätnú tabuľu z bronzu. Jej autorom bol akademický sochár Alojz Rigele.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy