V Bratislave na fasáde domu na Kapitulskej 18 je pamätná tabuľa s menoslovom a dátumom úmrtia ôsmych kanonikov, ktorí tu strávili záver svojho života.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy