Jozef Murgaš počas gymnaziálneho štúdia v Banskej Bystrici navštevoval ateliér maliara Jozefa Božetecha Klemensa. Po štúdiu v seminároch Bratislavy a Ostrihomu bol v roku 1888 vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza a nastúpil na kaplánske miesto v Dubovej (dnes súčasť obce Nemecká). S biskupským povolením mu bolo umožnené študovať maliarstvo v Budapešti a výtvarnú akadémiu v Mníchove. Po odchode ústretového biskupa z úradu však jeho zástupca Murgašovi už nedovolil dokončiť posledný ročník akadémie. V roku 1894 sa vrátil na kaplánku do Dubovej. V krátkom čase bol preložený do Slovenskej Ľupče a do Chrenovca. V roku 1896 sa presídlil do USA a usadil sa v osade Wilkes Barre, kde početná slovenská komunita hľadala kňaza. Pod jeho vedením tam dokončili kostol, postavili faru a školu pre deti slovenských prisťahovalcov. Do kostola namaľoval niekoľko vlastných obrazov. Popri pastorácii a maľbe sa venoval aj svojej ďalšej záľube bezdrôtovej telegrafii. Na fare mal zriadené malé fyzikálne laboratórium. V roku 1904 získal prvé dva patenty na telegrafné zariadenie a telegrafný prenos. Neskôr k nim pribudli ďalšie patenty. Murgaš podporoval vznik Československa, je podpísaný pod Pittsburghskou dohodou, organizoval zbierku pre nový štát. Pravdepodobne sa chcel aj navrátiť na Slovensko, pretože pri návšteve Československa v roku 1920 sa ponúkol za učiteľa elektrotechniky, ale úrady neprejavili záujem.
Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského, záujmové združenie prezentujúce tieto dve osobnosti pochádzajúce z Tajova, za pomoci amerických Slovákov dal zhotoviť pamätnú tabuľu venovanú Jozefovi Murgašovi. Odhalili ju 20. septembra 2006 na budove pošty na Námestí SNP v Bratislave.

 

Ondrej Pöss: Jozef Murgaš, in: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 2, Bratislava 1988, str. 791-798;
Jozef Murgaš - životopis / pôsobenie, in: jozefmurgas.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy