Jozef Króner, obľúbený herec s nezameniteľným ľudovým hlasovým prejavom, začínal ako ochotník v Považskej Bystrici. V roku 1948 nastúpil do profesionálneho Slovenského komorného divadla v Martine. Od roku 1956 už bol členom SND v Bratislave, kde sa mu popri divadelných roliach objavili aj ponuky z filmu a televízie. Najznámejšími filmami, v ktorých stvárnil hlavné úlohy, sú Obchod na korze (1965), Rysavá jalovica (1970), Pacho, hybský zbojník (1975), Tisícročná včela (1983) a seriál Slovácko sa nesúdi v dvoch šesťdielnych epizódach (1975, 1984).

Z verejnej zbierky a z príspevku mesta Bratislava bola financovaná bronzová busta J. Krónera na pamätnej tabuli, ktorú odhalili na fasáde kina Mladosť na Hviezdoslavovom námestí. Autorkou busty a výtvarného riešenia pamätnej tabule bola výtvarníčka Elena Pätoprstá. Prácu odviedla len z altruizmu bez požiadavky finančnej odmeny. Bustu odhalila výtvarníčka spoločne s Krónerovou dcérou Zuzanou 17. decembra 2013 spolu s ďalšou pamätnou tabuľou, venovanou prvému verejnému kinu v Uhorsku, ktoré premietalo práve v kine Mladosť.

Blízke pamätníky

Kamerové systémy