Jozef Könyöky, pôv. menom J. Ellenbogen, sa narodil v Moči pri Komárne. Prežil krátku životnú anabázu ako vojak v Taliansku. Od roku 1861 bol profesorom kreslenia v Prešporku a následne aj prvým kustódom múzea až do svojej smrti. Svoj výtvarný talent a umeleckovedné sklony pritom využil v práci, ktorou ho poverila uhorská vláda pri mapovaní architektonických pamiatok.

V priestoroch Starej radnice, kde je zriadené Múzeum mesta Bratislavy je umiestnená epoxidová busta Jozefa Könyökyho, ktorej predlohu urobil akademický sochár Alojz Rigele v roku 1897.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy