Bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) v Bratislave niekoľkokrát vystúpil ako klavírny virtuóz. Ako skladateľ je známy predovšetkým ako tvorca inštrumentálnych skladieb pre klavír a orchester, ale aj duchovnej hudby a javiskových diel, je autorom deviatich opier.
Pred Nesterovým palácom na Rigeleho ulici je pomník Johanna Nepomuka Hummela v podobe bronzovej busty na podstavci z kararského mramoru, ktorý od svojho vzniku v roku 1887 niekoľkokrát zmenil svoje miesto.
Na oslave storočnice narodenia skladateľa sa slobodomurárska lóža Mlčanlivosť rozhodla postaviť Hummelov pomník. Poverila svojho člena archivára Jána Batku získaním finančných prostriedkov, predovšetkým z benefičných koncertov a výtvarných výstav. Koncertom v Bratislave akciu podporili aj slávni hudobní skladatelia Franz Liszt (1881) a Anton Grigorievič Rubinštejn (1885).
V roku 1879 sa výbor pre postavenie pomníka dohodol s viedenským sochárom Franzom Xaverom Pönningerom na zhotovení bronzovej Hummelovej busty podľa jeho posmrtnej masky. Hotová busta bola predstavená na výstave, organizovanej v roku 1883 v prospech pomníka v škole na Jesenského ulici, spolu s dielami sochára Viktora Tilgnera. Batka na nej Tilgnera požiadal o zhotovenie podstavca pod bustu. Tilgner súhlasil a neskôr sa dokonca dohodol s výborom aj na zhotovení busty s podstavcom ako jednotného diela za 6500 zlatých.
Pôvodným zámerom bolo osadiť Hummelov pomník pred rozostavaným Mestským divadlom, kde však nakoniec vybudovali Ganymedovu fontánu. Pomník odsunuli ďalej od divadla, odhalili ho 16. októbra 1887 pri slávnosti s početnými sprievodnými podujatiami.
V roku 1904 pomník premiestnili pred kostol kanonistiek Notre Dame, lebo sa na jeho mieste pripravovalo osadenie Petőfiho pomníka. V roku 1946 bol pomník premiestnený k Nesterovmu palácu, pretože pred kostolom bol postavený pamätník oslobodenia. V 70-tych rokoch ho osadili do Grasalkovičovej záhrady. Tu bol ale poškodený vandalmi. V roku 1998 ho demontovali a po zreštaurovaní odhalili v máji 2005 na Rigeleho ulici pred Nesterovým palácom.
Hummelova busta od sochára Pönningera si v roku 1895 našla miesto v nemeckom Weimare, kde skladateľ strávil záverečnú časť svojho života.

 

Zuzana Godárová: K 240. výročiu narodenia Johanna Nepomuka Hummela, 9. 7. 2019, in: bratislavskerozky.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy