Johann Andreas Segner sa narodil v Bratislave, zomrel v Halle. Jeho rodný dom na Michalskej ulici je dnes známy pod menom Segnerova kúria. V detstve vynikal fyzikálnym a matematickým nadaním. Po štúdiu na univerzite v Jene pracoval krátko ako lekár v Bratislave a v Debrecíne. Z lásky k dcére profesora sa v roku 1732 vrátil do Jeny. V roku 1735 získal na univerzite v Göttingene miesto profesora matematiky a prírodných vied a krátko nato sa tam stal aj profesorom medicíny. Od roka 1754 prevzal profesúru matematiky a fyziky na univerzite v Halle. Na oboch univerzitách založil hvezdárne. Je autorom objavu reaktívneho vodného kolesa, ktoré prvýkrát uplatnili na pohon olejového lisu.
Johannovi Andreasovi Segnerovi odhalili v roku 1967 pomník na bratislavskom nábreží Dunaja. Je ním bronzová busta na vertikálne rebrovanom pylóne. Autormi pomníka sú sochár Alexander Vika a architekt Miloš Gašparec.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy