Johann Andreas Bäumler po zásahu otca nedokončil stredoškolské vzdelávanie a musel sa starať o rodinné mäsiarstvo. Vo voľnom čase sa amatérsky, ale s profesionálnym zanietením venoval nižším rastlinám, v počiatku predovšetkým machom a neskôr hubám, predovšetkým z okolia Bratislavy. Objavil 44 nových druhov nižších rastlín, v roku 1877 sa stal členom Bratislavského lekársko-prírodovedného spolku, neskôr aj Zoologicko-botanického spolku vo Viedni. Zaslúžil sa o vybudovanie evanjelickej nemocnice na Palisádach. Je pochovaný v rodinnej hrobke cintorína na Kozej bráne.
Bäumlerov pomník na okraji Horského parku sa pripisuje Alojzovi Rigelemu. V literatúre sa objavil čas jeho osadenia už k roku 1926, prípadne neurčito po smrti, väčšinou sa nedatuje. Je pravdepodobné, že ide o pomník premiestnený z už neexistujúcej malej botanickej záhrady Bratislavského lekársko-prírodovedného spolku pri horárni na Peknej ceste. V literatúre sme k pomníku z botanickej záhrady našli tri zdroje, za autorom zdroja uvádzame jeho voľne excerpovanú relevantnú myšlienku.
J. Vyhnánek: Bratislavský lekársko-prírodovedný spolok dal 10. júla 1927 odhaliť pomník (mramorová busta z Rigeleho dielne) v botanickej záhrade na Peknej ceste, ktorý je možno totožný s pomníkom v Horskom parku. Pomník v botanickej záhrade postavili z iniciatívy Richarda Dohta (1879-1953), v rokoch 1928-1936 predsedu prírodovedného oddelenia spolku.
P. Lizoň: Po smrti odhalili Bäumlerovi reliéf, ktorý dnes stojí v Horskom parku a v botanickej záhrade na Peknej ceste umiestnili Bäumlerovi v roku 1934 pamätnú tabuľu.
M. Vozárová: Bäumlerovi bola v roku 1934 osadená v botanickej záhrade na Peknej ceste pamätná tabuľa s reliéfom od Rigeleho, teraz umiestnená v Horskom parku.

 

Ján Vyhnánek: Johann Andreas Bäumler, uznávaný botanik z Prešporka, 26. 12. 2017, in: bratislavskerozky.sk;
Pavel Lizoň: Ján Andrej Bäumler (1847-1926), in: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 2, Bratislava 1988, str. 479-482;
Marta Vozárová: Bäumler, Johannes Andreas, in: Osobnosti botaniky na Slovensku, Bratislava 2010, str. 57-58

Blízke pamätníky

Kamerové systémy