Profesor FF UK Ján Stanislav sa narodil v Liptovskom Mikuláši. Jazykovedné znalosti vývoja slovenčiny uplatnil v rozsiahlom publikačnom diele počnúc staroslovienčinou až po bernolákovčinu, kde spájal jazykovedný a historický záber.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia umiestnili na sídle Matice slovenskej na Grösslingovej ulici pamätnú tabuľu J. Stanislavovi. Tabuľu odhalila jeho vnučka Denisa Stanislavová, predseda MS Jozef Markuš a profesor Ján Doruľa, riaditeľ Slavistického kabinetu SAV.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy